Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Belangenbehartiging

Problemen op je werk, ontslag, faillissement of CAO-vragen

Heb je problemen op je werk zoals onenigheid met je leidinggevende? Of ben je het niet eens met het functioneringsgesprek? Heb je onduidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden? Ben je wel of niet verplicht overwerk te verrichten? Heb je voldoende pauzes? Hoe zit de
vakantiewetgeving in elkaar? Heb je of krijg je te maken met ontslag of zelfs met faillissement?
In al deze situaties en nog in veel meer kwesties kun je bij ons professionele juridische hulp krijgen.
Ook voor allerlei CAO-vragen kun je bij ons terecht.

De hoogte van je loon of uitkering

Wil je weten of je het correcte loon ontvangt? En kloppen de inhoudingen wel? Is het vakantiegeld juist berekend? Klopt de overwerkvergoeding?
Of heb je gewoon uitleg nodig over de loonstrook? Voor al deze vragen kun je terecht bij onze loondeskundigen.
Ook met vragen over de hoogte van je uitkering; de dagloonberekening e.d. kun je bij ons terecht en bekwame hulp krijgen.

Vragen/onduidelijkheden over de ZW, WW, WIA/WAO, de AOW- of Anw-rechten of bijstand

Ook voor diverse vragen en onduidelijkheden over de werknemersverzekeringen ZW, WW en WIA/WAO en de volksverzekeringen AOW en Anw kun je bij ons terecht voor deskundige hulp en ondersteuning. Dat zelfde geldt ook voor allerlei situaties rondom de bijstandsuitkering.

Pensioen

Zowel voor wat betreft de opbouw van je pensioen als ook met betrekking tot het later te ontvangen pensioen kunnen we je wegwijs maken in deze - toch wel - ingewikkelde materie. Heb je hier vragen over of problemen met de werkgever of de pensioenverzekeraar, ook dan staan
wij je hierin bij met bekwame hulp en ondersteuning.

Re-integratietraject bij ziekte

Begeleiding in een vaak zeer onduidelijk re-integratietraject doen we ook. Bij problemen hierover kun je met ons overleggen hoe je het beste verder het traject kunt doorlopen, welke regels er gelden en wat de eventuele consequenties kunnen zijn.

Het invullen van je belastingformulier en de aanvraag van de Huur- en Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget

Bij ons kun je elk jaar ten tijde van onze jaarlijkse Hulp bij Aangifte (Huba)-campagne, je belastingformulier deskundig laten invullen.
Ook als je een Voorlopige Aanslag wil aanvragen of wijzigen, dan kun je daarvoor bij ons terecht. Indien wij ontdekken dat de opgelegde aanslag Inkomstenbelasting niet correct is, dan tekenen we bezwaar aan. Mocht het bezwaar ook nog niet genoeg oplossen, dan procederen we
zelfs bij de Rechtbank en zo nodig gaan we in hoger beroep bij het Gerechtshof (Belastingkamer). Je kunt het hele jaar bij ons door terecht met je vragen over belastingen.
Ook voor het aanvragen en wijzigen van alle toeslagen kun je bij ons het gehele jaar terecht. Ook hier geldt dat wij voor jou een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure kunnen voeren.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord