Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Belastingservice

BELASTINGSERVICE ABW-leden - IB 2023


Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze vakbond terecht voor GRATIS hulp bij het invullen van uw belastingformulier.

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus geen formulier ingevuld.
Dat geldt ook voor een eventuele partner/echtgeno(o)t(e) die eigen inkomen heeft.

Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingformulier wil laten invullen door de bond moet eerst een afspraak maken met onze administratie. Bel hiervoor: 045-571 99 55.

Belasting spreekuren
U mag - bij het maken van de afspraak - zelf aangeven of u het invullen van uw belastingaangifte via een telefonisch spreekuur wil laten plaatsvinden of dat u liever naar kantoor komt.

Wat heeft u hiervoor nodig?
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u nodig heeft, verwijzen wij u naar de CHECKLIST in Vizier. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt die niet meer als aparte bijlage in de kleur geel bijgesloten.
Deze checklist kunt u ook downloaden op onze website: www.vakbondabw.nl of door op deze link te klikken.

Dringend verzoek

Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van onze belastingservice om voor dat het spreekuur gaat plaatsvinden deze checklist zorgvuldig na te lopen en ook uw DIGID-CODE secuur te controleren of deze nog steeds werkt.
LET OP: Op uw DIGID-CODE moet nu ook een SMScode geactiveerd zijn. Zonder de juiste gegevens en zonder een correcte DIGID-CODE met SMScode kunnen we niets. De DIGID-APP kan alleen gebruikt worden als u een afspraak op kantoor heeft.

Belasting invullen door Vakbond ABW gebeurt altijd met toezicht
Beste mensen, bent u alstublieft niet boos op ons als wij bij het invullen van uw belastingaangifte u “het hemd van het lijf" vragen, ook al zijn vele gegevens reeds in de aangifte vooraf ingevuld door de Belastingdienst. Deze vooraf ingevulde gegevens moeten evenwel nog secuur gecontroleerd worden. Onze vragen aan u en onze controle van uw gegevens is enkel en alleen bedoeld om u zelf te beschermen. Wij willen uw aangifte 100% correct en naar waarheid invullen.
Wij zullen uw belastingaangifte uiteraard altijd op de voor u meest voordelige manier invullen, maar natuurlijk wel op de juiste manier invullen.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord