Scholing

Kaderleden van de Vakbond ABW kunnen gebruik maken van een GRATIS scholingsprogramma. Hiermee streeft de bond naar vergroting en verbetering van de kwaliteit van zijn kaderleden. Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, en indien nodig vaker vinden informatiebijeenkomsten plaats waarin ingespeeld wordt op actuele onderwerpen. Zo zijn de afgelopen jaren o.a. de volgende thema´s aan bod gekomen:
  • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ontbinding of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • Roerige tijden in Pensioenland
  • De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.
  • Wet verbetering poortwachter (Wvp)/WIA
  • De zin en onzin van Sociale Media.
  • De Wet op de Privacy.
  • Het Nieuwe Zorgstelsel
  • De nieuwe Wet Werk en Zekerheid
  • De animo voor deze bijeenkomsten is groot, getuige ook de aanmeldingen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK