Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Contributie

De contributie van de Vakbond ABW behoort tot de laagste van het land. Dat komt omdat we geen enorme grote, dure kantoren hebben, geen hoge overheadkosten, geen winsten nastreven, maar gewoon de belangen van onze leden willen behartigen. Door de lage contributie is de bond betaalbaar voor eenieder en zo moet dat ook!

Er zijn twee soorten contributies, te weten:

Contributie individueel lidmaatschap.

Deze maandelijkse contributie is gebaseerd op leeftijdscategorieën. Het uitgangspunt hierbij is 15,00 EURO per maand voor leden vanaf 23 jaar. Ben je 21 en 22 jaar, dan betaal je € 13,50, en ben je 20 jaar of jonger, den betaal je nog minder nl. € 11,- per
maand. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd, dan betaal je ook het zeer voordelige contributiebedrag van € 11,- per maand.

Gezinscontributie
De gezinscontributie is de contributie per maand voor twee of meer personen ongeacht hun leeftijd (echtgenoten, partners, kinderen, broers, zussen), die gezamenlijk een huishouding voeren. De gezinscontributie is uiterst voordelig. In plaats dat ieder gezinslid met loon/uitkering een eigen individueel lidmaatschap bij de bond zou moeten hebben, bieden wij de betreffende gezinsleden de mogelijkheid om samen gebruik te maken van de financieel zeer gunstige gezinscontributie. Het uitgangspunt hierbij is 22,00 EURO per maand voor twee leden van een gezin én ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering betaalt slechts € 9,75. Ook hebben we voor twee leden met de AOW- gerechtigde leeftijd een zeer scherp gezinscontributiebedrag nl. € 17,- per maand
Met de gezinscontributie profiteren al deze gezinsleden voor 100% van het totale servicepakket van de Vakbond ABW.

Let op! Voor elk gezinslid dien je een apart aanmeldingsformulier in te vullen!

Contributiebedragen per 1 januari 2023
Leeftijd Contributiebedrag in euro's
23 jaar en ouder € 15,-
21 en 22 jaar € 13,50
t/m 20 jaar € 11,-
Gezinscontributie (voor 2 personen)
(voor ieder volgend inwonend gezinslid)
€ 22,-
€ 9,75
AOW-gerechtigde leeftijd € 11,-
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 17,-
Vrijwillige klasse

Lid worden
Via de rubriek 'Lid worden' kun je je lid maken. Nadat je deze digitaal hebt ingevuld en verstuurd, zorgen we voor de afhandeling.

Opzegtermijn
Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk geschieden tegen de eerste van de opvolgende maand.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord