Nieuwsberichten

CAO onderhandelingen OCI

Op 16 mei jl is er door OCI een eindbod neergelegd betr CAO voorstel
Dit is allemaal verre van soepel verlopen.
Onderstaand een verslag van de gang van zaken

Beste leden werkzaam bij OCI,

Gisteren hebben wij de ledenvergaderingen gehad over het eindbod van OCI voor de komende CAO.

Gezien het feit dat nog niet alle leden gestemd hebben, verzoek ik degene die nog niet gestemd hebben alsnog te stemmen.
Bijgevoegd het stemformulier.
Het is gewoon heel belangrijk dat jullie allemaal je stem laten horen.

In de ledenvergadering is vooral naar voren gekomen dat men zich niet kan verenigen met de loonsverhoging voor met name 2018.
Dus oproep aan degene die nog niet gestemd hebben: stem alsjeblieft!

Verslag bespreking vakbondsbestuurders heden:
Vanmorgen hebben de bestuurders (FNV, Synergo VHP, Unie en ABW) van de vakbonden die bij OCI aan tafel zitten, met elkaar overleg gevoerd over de huidige stand van zaken en met name over het proces zoals dat tot heden is verlopen.
Ik heb daar nogmaals duidelijk aangegeven(was al schriftelijk gebeurd) dat ik het met de handelwijze en de publicaties (op initiatief van FNV) in de media niet eens ben en deze handelwijze afkeur.
Publicaties in deze hebben tot onrust op de werkvloer geleidt en heeft leden/werknemers al een mening doen vormen over het eindbod voordat wij als vakbonden dit bod hebben kunnen voorleggen aan de leden en hebben kunnen toelichten.
Indien deze handelingen niet hadden plaatsgevonden, hadden wij met werkgever al lang terug "aan tafel gezeten" en hadden wij over een aantal punten in het eindbod verder kunnen praten en hadden wij meer bereikt voor jullie dan nu.

Wij als ABW zijn voor constructief overleg en hopen dat dit alsnog in dit vervolgtraject gaat plaatsvinden. Voor jullie als lid van de ABW is het van belang over de inhoud van de CAO met werkgever te overleggen en dit bereik je niet met deze gang van zaken (publicaties, staken etc).
Die laatste handelingen hebben een negatief effect en kunnen leiden tot een tweedeling binnen OCI en het gaat nu niet meer over de inhoud.

Voorts hebben wij in dit overleg hedenochtend gesproken over solidariteit en aan het samen optrekken waar dat kan. Ook al zal FNV in dit traject wellicht haar eigen weg kiezen, solidair zullen wij in de toekomst zeker blijven en zullen samen blijven optrekken in alle CAO trajecten.

Op het moment dat de stemmen van de overige leden binnen zijn(die niet de bijeenkomsten gisteren hebben bezocht) zullen wij jullie verder berichten. Dit zal dus na 12 juni worden.

Tevens houden wij jullie op de hoogte over de verdere gang van zaken in deze!

Als er vragen zijn, neem dan gerust contact op met ondergetekende, bereikbaar via mail rvb@vakbondabw.nl of tijdens kantooruren op 045-5719955.

Met vriendelijke groet,

Roger van den Broek,
vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.
« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK