Nieuwsberichten

Pensioenakkoord bij Dalli de Klok

Zoals beloofd verder de tekst van de inhoudelijke afspraken van het pensioenakkoord

Beste medewerkers,

Op 19 november 2018 hebben dalli de Klok BV en FNV, CNV, ABW en De Unie en de OR-en van beide locaties een akkoord bereikt over de uitvoering en aanpassing van onze pensioenregelingen. Het principeakkoord wordt door de vakorganisaties met een positief advies voorgelegd.

We zijn het met elkaar eens over de volgende zaken:


• dalli de Klok sluit per 1 januari 2019 een 5-jarig contract met pensioenfonds PGB.
• De totale jaarlijkse pensioenlasten per jaar zullen 15,1% van de vaste loonsom zijn.
• De werknemersbijdrage blijft onveranderd.
• De pensioenopbouw wordt over een hogere pensioengrondslag berekend omdat de aftrek in verband met de AOW (franchise) wordt verlaagd van € 14.297 naar € 13.344.
• De opbouw van het ouderdomspensioen wordt verhoogd van 1,84% naar 1,875% van de pensioengrondslag per jaar.
• De berekening van het partner- en wezenpensioen blijft onveranderd 70% van het ouderdomspensioen zolang u in dienst bent bij dalli de Klok.
• Over de dienstjaren na 1 januari 2019 wordt standaard geen partner- en wezenpensioen meer opgebouwd. Hierdoor zal het partner- en wezenpensioen lager zijn als u uit dienst bent gegaan.
• De verdere opbouw volgens de 15-jaars-regeling (vut-overgang) wordt stopgezet per
1 januari 2019. De medewerkers kunnen deze regeling desgewenst nog 2 jaar vrijwillig voortzetten voor eigen rekening.
• Als er budgetruimte beschikbaar is, zal deze worden gebruikt voor indexatie over de bij a.s.r. opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers.
• Pensioenfonds PGB stelt een dalli-specifiek pensioenreglement op en informeert de verzekerden.

Alle medewerkers zijn welkom op de informatiebijeenkomst op donderdag 29 november van
13.30 uur tot 14.30 uur in de kantine van Dalli in Hoensbroek

Het bereikte akkoord wordt door de vakorganisaties positief voorgelegd aan de leden tijdens de aansluitende ledenbijeenkomst.

De OR Hoensbroek zal aansluitend instemming verlenen nadat de leden van de vakorganisaties zich positief hebben uitgesproken.


Met vriendelijke groeten,

FNV Karin Boelens, CNV Linda Slagter, De Unie Edith Werger, ABW Roger van den Broek, OR-Heerde, OR-Hoensbroek, dalli de Klok Robert
« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK