Nieuwsberichten

CAO onderhandelingen Borealis starten

As maandag 14 januari starten de CAO onderhandelingen bij Borealis.
Onderstaand treft u de voorstellenbrief aan.

Borealis
T.a.v. de heer S. Caluwe en mevrouw C. Nijns
Koolwaterstofstraat 1
6161 RA GELEEN

Kenmerk: RVB/903570


Heerlen, 10 januari 2019Betreft: CAO voorstellenbrief 2019


Geachte heer Caluwe,

Bij deze doe ik u de CAO voorstellenbrief 2019 toekomen van de ABW voor de komende CAO onderhandelingen.


Voorstellen:

1. Looptijd
Wij geven de voorkeur aan een looptijd van 1 jaar, te weten vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Een langere looptijd is uiteraard bespreekbaar.

2.Wajongers/stagiairs
Wij stellen voor om minimaal 5 werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen voor Wajongers binnen Borealis.

3. Duurzame inzetbaarheid
Zoals u al in uw eigen brief stel wenst u de met ons in de vorige CAO gemaakte afspraken rondom duurzame inzetbaarheid te evalueren. Wij willen dan ook over de stand van zaken in deze bijgepraat worden.-1-
En voorts willen op dit onderwerp dan verder met u van gedachten wisselen over het beleid op dit gebied waarbij veiligheid, gezondheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van belang zijn om medewerkers tot aan hu pensioenleeftijd zo gezond mogelijk hun werkzaamheden te laten uitvoeren.

Met name wensen wij met u in dit kader van gedachten te wisselen over de reeds lang bestaande TOR regeling.

4.WGA premie
Wij stellen voor dat het werknemersdeel van de WGA premie gedurende de looptijd van de CAO voor rekening van werkgever komt.

Financiële paragraaf

5. Persoonlijke werknemerscontributies
Wij zijn voor handhaving van de fiscaal vriendelijke verrekening van ODS contributie, vakbondscontributie, woon-werkverkeer en Zorgverzekeringspremie via de loonstrook.
Mocht werkgever dit toch willen afschaffen, willen wij hiervoor een financiële tegemoetkoming afspreken.

6. Loonsverhoging
Wij stellen voor een loonsverhoging van 4 % structureel gebaseerd op een looptijd van 1 jaar.

Wij realiseren ons dat dit een forse looneis is. Wij hebben dit gebaseerd op de voorstellenbrief die wij van uw bedrijf vorige week hebben ontvangen. De openingszin van deze brief begint met de positieve mededeling dat “Borealis als GROEP in 2018 voor het vierde jaar op rij goede financi?le resultaten kende”. Wij stellen ons op het standpunt dat werknemers nu ook eens keer mogen merken dat het bedrijf goede winsten heeft gemaakt.

Uiteraard houden wij ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen aanvullende voorstellen te doen dan wel voorstellen te wijzigen of in te trekken.

7. Werkgeversbijdrage
Wij stellen voor dat de vakbonden de werkgeversbijdrage ontvangen conform de hiervoor bestaande regeling Werkgeversbijdrage.


Hoogachtend,

R.J.M. van den Broek
vakbondsbestuurder Bedrijvenwerk
-2-
« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK