Nieuwsberichten

CAO onderhandelingen AnQore

afgelopen week is er een onderhandelingsresultaat bereikt bij AnQore.
Hieronder treft u de tekst van het resultaat aan.

Leden hebben inmiddels een apart verzoek gekregen om te stemmen.Looptijd
1 januari 2019 tot 1 april 2021 (27 maanden).
2) Salarissen en WGA premie
Per 1/1/2019: 3,5% structureel
Per 1/1/2020: 3,5% structureel
De WGA-premie wordt niet ingehouden op het salaris van de werknemer en deze afspraak wordt als vast
onderdeel opgenomen in de cao.
3) Incorporeren regelingenboek en modernisering cao
In samenwerking met o.a. Fibrant en Vynova zal m.b.v. Suzanne Postma (AWVN) de cao-tekst worden
gemoderniseerd met als voorbeeld de nieuwe DSM cao-tekst. Waar mogelijk en wenselijk zullen afspraken uit
het regelingenboek wordenopgenomen.
4) Sociaal Plan
Er is een gemoderniseerd Sociaal Plan overeengekomen, in lijn met het Sociaal Plan van DSM, conform het
voorstel van de werkgroep bestaande uit kaderleden van alle bonden.
5) Duurzame Inzetbaarheid
Principeafspraak: de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid (waarbij ook de OR-leden/kaderleden betrokken zijn)
gaat door met haar werk en goede concepten en ideeën zullen verder uitgewerkt worden in de 3
themawerkgroepen die zijn opgericht. De 3 thema’s zijn: gezondheid, opleiding en ontwikkeling, plezier in het
werk.
6) Studie loongebouw operatorfuncties
Er zal een studie worden aangezet in samenwerking met de kaderleden m.b.t. de C35 en C36 operatorfuncties.
In samenwerking met de bonden zal een expert worden benoemd. Rapportage uiterlijk 31/12/2019.
7) Continueren bestaande afspraken
? AnQore zet het huidige stagebeleid voort.
? De afspraak rondom de bijdrage werkgelegenheidsgelden (0,08% van de loonsom van AnQorewordt
gecontinueerd.
? Werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd.
8) Overige thema’s
Participatiewet: Werkgever kent haar verantwoordelijkheid en streeft naar invulling van een of meerdere
functies door iemand uit het doelgroepenregister. AnQore zal tevens participeren in het Chemelot initiatief
« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK