Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 04-07-2022

24 februari 2022
Het is donderdagochtend 24 februari 2022.
Ik word wakker en doe wat ik vaker doe: mijn telefoon pakken om te kijken wat het laatste nieuws is, en ik vrees het ergste.
Mijn vrees wordt waarheid, want na weken van een oplopende spanning tussen Oekraïne en Rusland valt Rusland Oekraïne binnen: het is oorlog. De rest is helaas een herhaling van de geschiedenis. Wie had ooit gedacht dat ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog ergens in Europa nog geen 2000 kilometer van ons vandaan weer een oorlog zou uitbreken? Afschuw, schande, onvoorstelbaar zijn veel van de gehoorde kreten. Europa voelt zich bedreigd en treedt meer dan ooit als één blok samen in een poging om Oekraïne én Europa te redden. Maar nog net bekomen van de uitbraak van de pandemie en het gelukkig rappe herstel van de wereldeconomie worden we diep in de buidel geconfronteerd met de hoge prijs van deze oorlog. Want bij een langdurige oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russische energie belandt volgens De Nederlandse Bank (DNB) de economie dit en volgend jaar opnieuw in een recessie. Zelfs een nog stimulerender overheidsbeleid kan volgens de DNB dit niet opvangen. Het leidt alleen maar tot meer inflatie. Het enige positieve is dat de DNB voor 2023 wel een stevig herstel voorziet, met een groei van 3%, mede doordat de energieprijzen dan weer dalen. Inmiddels heeft de coronacrisis ons geleerd dat het aanpassingsvermogen van de economie groot is, want toen was het herstel ook fors. Maar volgens alle geleerden is het wegvallen van Russische olie en gas niet in één dag opgevangen. Dus laten we met z‘n allen – hoe moeilijk het ook is - hoop koesteren en waarde hechten aan deze hoopvolle voorspelling voor 2023 van de DNB.

Ziekteverzuim
Zorgwekkend– maar natuurlijk lang niet zo hachelijk als de oorlog in de Oekraïne - vind ik ook dat in het eerste kwartaal van 2022 het ziekteverzuim in Nederland naar een record is gestegen. Verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kinderopvang hebben tijdens de jongste corona- en grieppiek begin dit jaar te kampen gehad met de grootste uitval van personeel. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep het ziekteverzuim in deze zorgsectoren op tot 10% en meer. Dat zijn ongekende percentages. Het totale ziekteverzuim steeg naar 6,3% (in 2021 4,8 %). Dat is het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. Het ligt voor de hand dat corona daar een belangrijke rol in speelt, want griep of verkoudheid wordt nog steeds het vaakst genoemd als de oorzaak voor het laatste verzuimgeval. Uit het weer toenemende aantal Covid-gevallen blijkt dat Corona nog niet weg is, en dat we toch voorzichtig moeten blijven, want het gevaar van een andere variant loert om de hoek.

Hoge energieprijzen
Als de prijzen voor energie en brandstof langere tijd hoog blijven, kunnen tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen krijgen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB),het gaat dan om 9 tot 15 % van alle huishoudens in ons land. Het CPB gebruikt diverse scenario's. In het gunstigste scenario zijn de energieprijzen driemaal zo hoog als begin 2021, toen ook al een half miljoen huishoudens moeite hadden om hun vaste lasten te betalen. In dit scenario komen daarnog eens 170.000 huishoudens bij. In het donkere scenario zijn de energieprijzen zeven keer zo hoog als begin vorig jaar en dan krijgen in totaal zo'n 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen. Naast de energieprijzen zijn de voedselprijzen ook van groot belang. Die lagen vorige maand nog ver onder die van het donkere scenario. De problemen ontstaan met name bij huishoudens die moeten rondkomen van een uitkering of van een laag loon. Dan gaat het vaak om bijvoorbeeld alleenstaanden. Die zouden in de meeste gevallen tussen de € 75 en € 130 per maand tekort komen. Volgens de onderzoekers komen de getroffen huishoudens niet meteen in de problemen, want in beide scenario's kan ruim de helft de vaste lasten minimaal een jaar gewoon blijven betalen. Maar dit betekent nog altijd dat in het donkere scenario binnen een jaar meer dan een half miljoen huishoudens de rekeningen niet meer kunnen voldoen. Het kabinet heeft de laatste tijd diverse maatregelen genomen om de pijn wat te verzachten, zoals een verlaging van de accijnzen op benzine, diesel en lpg begin april jl. en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming van € 800aan kwetsbare huishoudens. Samen met het CPB ben ik ook de mening toegedaan dat deze maatregelen niet voldoende zijn om problemen bij huishoudens te voorkomen. Kijk maar naar de accijnsverlaging die al volledig teniet is gedaan door de gestegen olieprijs. Ook rouleren er berichten dat het kabinet maatregelen overweegt voor een mogelijke belastingkorting voor werkenden. Deze maatregel is bedoeld als tegemoetkoming voor de groeiende Nederlanders met lage en middeninkomens die niet genoeg overhouden om rond te komen.

Krapte op de arbeidsmarkt
Dat er krapte op de arbeidsmarkt is, is alom bekend. Corona heeft geleid tot de uitloop van heel veel personeel in branches die door de lockdown dicht moesten. Te denken valt aan o.a. horeca, winkels en hotels. Personeel uit die branches gingen o.a. werken in de testlocaties van de GG of kozen voor een baan met meer inkomenszekerheid. Geen ongelijk geef je die mensen toch? De rekeningen thuis moeten ook betaald worden toch? Het kabinet hoopt deze krapte terug te dringen als parttimers méér gaan werken. Zo makkelijk is het toch niet of is het wishful thinking?

Toch nog indexatie van de pensioenen?
Na zoveel zorgen wil ik toch afronden met hopelijk een positief bericht voor alle gepensioneerden in Nederland van wie het pensioen al heel lang niet meer is geïndexeerd. Want het ziet er naar uit dat miljoenen pensioenen dit jaar, voor het eerst sinds de kredietcrisis, waarschijnlijk omhoog kunnen. Hoe zo? De regels voor het verhogen van pensioenen worden een stuk soepeler per 1 juli. Daardoor mogen pensioenfondsen dit jaar sneller de pensioenuitkeringen verhogen. Voor miljoenen pensioenen zou dat de eerste keer worden sinds de kredietcrisis.
De Tweede Kamer heeft in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel vorig jaar een versoepeling van de zogeheten indexatieregels afgedongen, en die is vanaf 1 juli 2022 officieel.
Fondsen mogen de pensioenen gaan verhogen als hun dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden gemiddeld hoger is dan 105% en dat was 110%. Dat mag over dit jaar bovendien met terugwerkende kracht.
Nu de wettelijke regels zijn aangepast, moeten de pensioenfondsen beslissen wat zij doen. Pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, heeft al laten weten in principe de pensioenen te verhogen zodra dat kan. Daarmee voldoet het
fonds van onder anderen leraren, agenten en ambtenaren, op dit moment ruimschoots aan de nieuwe eis.
De pensioenfondsen van ABN Amro, Shell en Philips hebben meer dan 5% geïndexeerd voor het jaar 2022. In totaal verlenen ten minste 21 fondsen met een dekkingsgraad van 125% of hoger een toeslag van 3% of meer.
Nu nog de andere fondsen. We volgen het nauwlettend!

Vakblad Vizier
Alles wordt duurder, en dat geldt zeker ook voor het maken van ons prachtige vakblad Vizier. De afgelopen jaren zijn die kosten voor het maken van het vakblad Vizier alleen maar gestegen, met als absolute uitschieter de portokosten. Daarom zullen vanaf het najaar 2022 alle ABW-leden (met een bij ons bekend e-mailadres) ons vakblad Vizier via de mail ontvangen. Vizier kan natuurlijk ook altijd gedownload worden op onze website WWW.vakbondabw.nl We zullen ons altijd blijven inzetten om een mooi vakblad Vizier voor u te maken. Het verschil is wel dat u die voortaan digitaal ontvangt en niet meer per post.

Hoop, herstel en vrede

Beste leden,
Met u deel ik altijd - en graag - wat mij vanuit vakbondsperspectief als mens en als uw voorzitter bezig houdt én raakt. Ik wil nu vooral optimistisch zijn en hopen dat wereldleiders hun ego op zij zetten en denken aan het beste voor onze wereld, nl. vrede op onze planeet Aarde. Dat is mijns inziens nu een onvoorwaardelijk ingrediënt voor hoop, herstel van de wereldeconomie én vrede in de wereld.

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 04-07-2022

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord