Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen… 07-02-2023

Het nieuwe jaar is nauwelijks van start gegaan en wordt al gekenmerkt door de nodige onrust.

Onrustige start
Het nieuwe jaar begon onrustig omdat er in de maand januari met regelmaat werkonderbrekingen plaatsvonden onder meer bij het streekvervoer, drankgroothandels, drogisterijen en bij sommige gemeenteambtenaren zoals vuilnisophalers en boa‘s in de vier grootste steden.
Werknemers zien successen en willen dat ook in hun bedrijf of sector.
Werknemers in Nederland vergeten evenwel te vaak dat al hun arbeidvoorwaarden zeker niet vanzelfsprekend zijn maar dankzij de inzet van de vakbonden tot stand zijn gekomen.
Dus werknemers in Limburg, hier volgt een wake up call: Word wakker en wordt lid van de Vakbond ABW, de vakbond voor iedereen in Limburg!

Nieuwe pensioenstelsel
Nog net voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Zoals u weet zorgt dit nieuwe stelsel ervoor dat als het economisch goed gaat, de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen zit. Er zijn wel meerdere mechanismen ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er volgens de bewindsmakers een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat u opbouwt en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van het pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico‘s worden gedeeld.
In het nieuwe jaar gaat de Eerste Kamer het aangenomen wetsvoorstel behandelen. Naar verwachting treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.
Inmiddels heeft de Eerste Kamer laten weten zich niet te laten opjagen door de behandeling van deze pensioenwet. Een feit is wel dat de nieuwe pensioenwet eraan komt, maar komt die wel op tijd?
Wij als Vakbond ABW zijn overigens niet al te optimistich over dit nieuwe pensioenstelsel; eerst allemaal zien, dan pas geloven.

Nibud
Het Nationaal Instituut voor Budgetverlichting (Nibud) publiceerde na het maken van nieuwe koopkrachtberekeningen onlangs een persbericht waarin staat dat het jaar 2023 financieel gezien voor de meeste huishoudens een jaar van bijkomen en herstellen wordt van de plotseling hoge uitgaven van het afgelopen jaar. Het omvangrijke compensatiepakket van de overheid zorgt ervoor dat ten opzichte van 2022 veel huishoudens er dit jaar op vooruit gaan. U begrijpt dat het goed is om te zien dat de portemonnee er dit jaar een stuk beter uit ziet. Of het genoeg is om alle achterstanden in te lopen, weten we nog niet omdat we bijvoorbeeld moeten afwachten of de inflatie inderdaad op een fors lager niveau uitkomt dan vorig jaar. Ook omdat vanwege verschillende energiecontracten en verschillende woonsituaties de energierekening voor iedereen anders kan uitpakken. Maar er is gelukkig wat meer financiële ademruimte, want veel werkenden zullen zien dat ze netto meer salaris overhouden omdat ze meer arbeidskorting krijgen en dus minder belasting hoeven te betalen. Ook ontvangen veel werkenden een cao-loonsverhoging. En mensen met kinderen merken dat ze dit jaar meer kinderbijslag en kindgebonden budget ontvangen. Niet-werkenden zien dat de uitkeringen en bijstand fors zijn verhoogd. Daarnaast is de zorgtoeslag flink gestegen.
Al deze maatregelen zorgen voor wat financiële ademruimte die de meesten ook hard nodig hebben, want in 2022 heeft iedereen flink moeten inleveren en de prijzen in de supermarkt blijven hoog. In de koopkrachtberekeningen heeft het Nibud rekening gehouden met alle landelijke inkomensondersteunende maatregelen en met de energietoeslag die gemeenten kunnen geven aan inwoners met een laag inkomen. Het Nibud heeft voor 117 verschillende, veelvoorkomende huishoudens uitgerekend hoe hun koopkracht dit jaar verandert ten opzichte van 2022. Op de site van Nibud kunt u dat lezen.

DSM
Op 20 januari jl. werden we onaangenaam verrast door een krantenartikel in NRC met als titel “De verdwenen pensioen-miljoenen van DSM".
DSM én het pensioenfonds PDN stonden volop in de schijnwerpers van de nationale media, en kranten, radio en tv gaven uitgebreid aandacht aan de verontrustende ontwikkeling bij het pensioenfonds PDN en de rol van de werkgever DSM Nederland.
Uit deze informatie blijkt dat het pensioen van de PDN-deelnemers onder druk stond en staat en dat het lang geduurd heeft voordat alle betrokken partijen gingen inzien dat er in het (recente) verleden beslissingen zijn genomen met negatieve gevolgen voor alle pensioengerechtigden.
Bij het schrijven van mijn column blijkt dat het nog niet zover is dat de werkgever DSM Nederland, het pensioenfonds PDN en de vakbonden doeltreffende, corrigerende maatregelen willen nemen. Met als gevolg dat er in de media veel aandacht wordt geschonken aan de oorzaken.
Ons valt op dat in de media het accent ligt op tekortkomingen in het verleden. Daarom zullen wij als belangenbehartiger van een honderdtal oud-mijnwerkers dat onder het pensioenfonds van DSM valt (PDN) er op letten dat er een herstel van de indexatie voor gepensioneerden plaats blijft vinden en dat er in het nieuwe pensioenstelsel een koopkrachtig pensioen komt. Wij vinden dat onze doelgroep, een honderdtal gepensioneerde oud-mijnwerkers, daar meer dan recht op hebben.
Naar de directie van DSM en het pensioenfonds PDN zullen we onze zorgen uiten en onze gerechtigde verwachtingen benadrukken.

Nieuwe vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
Op 1 februari 2023 treedt de heer Ralph Thomas in dienst bij Vakbond ABW in de functie van vakbondsbestuurder bedrijvenwerk. zie ook pagina .. van deze Vizier.

Belastingservice Vakbond ABW
Op 6 maart a.s. starten we weer met onze gratis belastingservice voor de leden, ook wel bekend als Huba-campagne (Hulp bij aangifte).
Onze organisatie is samen met alle invullers druk bezig zich voor te bereiden op deze service waar goed gebruik van wordt gemaakt door onze leden. Voordat u een afspraak maakt, lees meer hierover op pagina .. van deze Vizier.

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 07-02-2023

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord