Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Uitnodiging gecombineerde vergadering bondsgroepen Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden, Industrie en Dienstverlening, 08-06-2022

Beste allen,
In de Algemene Vergadering van vorig jaar is er vanuit het Actieprogramma van de bondsgroepen Industrie en Dienstverlening het volgende geduid:
“Momenteel kijken beide bondsgroepen ook naar een alternatief dat toeziet op mogelijke samenwerkingsvormen met andere bondsgroepen binnen de vakbond. Dit met het doel om zo mogelijk gezamenlijk een synergievoordeel te bewerkstelligen."
Refererend aan het bovenstaande nodig ik jullie uit voor een gecombineerde vergadering op woensdag 22 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur op het bondskantoor.
Aan het bestuur en de leden van de bondsgroepen:
- Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden
- Industrie en Dienstverlening


De agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA
1. Opening en welkom
2. Notulen van de laatste bestuurs- en ledenvergadering van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden
    op 29 september 2021, zie bijgevoegd pdf-bestand.
3. Voorbereidingstraject Algemene Vergadering 2022 op maandag 17 oktober voor de bondsgroepen:
- Indienen voorstellen AV uiterlijk gereed op: Maandag 08-08 (week 32)
- Activiteitenverslag 2021/2022 gereed op: Maandag 08-08 (week 32)
- Actieprogramma 2022/2023 gereed op: Maandag 08-08 (week 32)
- Aanwijzen afgevaardigden gereed op: Maandag 08-08 (week 32)
4. Actuele ontwikkelingen
5. Nieuws uit het hoofdbestuur
6. Bedrijvennieuws
7. Rondvraag en sluiting
* Nieuwe vergaderdata prikken.

Indien jullie verhinderd zijn op woensdag 22 juni gelieve dit dan tijdig aan mij door te geven.

Met vriendelijke groet,

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

Geplaatst op: 08-06-2022

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord