Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen… 08-09-2022

We zijn nu ruim 6 maanden verder en de oorlog in Oekraïne is helaas nog steeds gaande, en niemand weet nog hoe lang.
Wat wel zeker is, is dat de oorlog zorgt voor veel onzekerheden waar wij en de rest van de wereld nog geen grip op hebben.
En alsof de oorlog nog niet erg genoeg is, kampen we nu ook nog met de stikstofcrises én de enorme droogtes waarmee we nu en in de nabije toekomst vaker te maken zullen krijgen.
Wetenschappers voorspellen in de toekomst zelfs oorlogen om water vanwege de te verwachten grote tekorten.

Overmand door alle negatieve ontwikkelen wil ik toch zoeken naar positief nieuws, want dat geeft energie én hoop.

CAO stijgingen van ruim 4%
Laat ik beginnen met het goede nieuws. In de cao's die in de maand juni voor circa 700.000 werknemers zijn afgesloten, zijn de lonen met gemiddeld 4,1% gestegen, iets dat sinds 1982 niet meer gebeurd was. Toen (1982) sloten werkgevers en werknemers een akkoord om de lonen te matigen. In het Akkoord van Wassenaar in 1982 werd in ruil voor loonmatiging ook arbeidstijdverkorting (atv) afgesproken.
Ik vraag me af of met de huidige personeelskrapte op de arbeidsmarkt arbeidstijdverlenging misschien een optie zou kunnen zijn om die tekorten op te vangen. Ook de prognose voor de loonstijging in augustus is 4%.
Of de loonstijgingen de momenteel bijzonder hoge inflatie zullen bijbenen is nog niet te voorspellen.
Persoonlijk vind ik dat bedrijven die giga winsten maken serieus en intensiever naar maatwerk kunnen kijken en grote loonsverhogingen kunnen aanbieden aan hun werknemers. Die werknemers hebben immers meegeholpen aan de realisatie van de hoge winsten van het bedrijf.
Wist u dat de beloning van de bestuursvoorzitters in 2021 met 32% steeg, tot gemiddeld 2,8 miljoen euro? Dat blijkt uit het jaarlijkse recente onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de ceo‘s in de jaarverslagen van 112 grote bedrijven en instellingen in Nederland. De cao-lonen stegen vorig jaar met 2,2%. Een “klein" verschil; slechts 30%. Een salarisverhoging van 32%; tjonge, tjonge het kan blijkbaar niet op. Althans als het de salarissen van de top aangaat.
De loonkloof tussen de top en de werknemers is iets waar ik me reeds jaren in vast bijt.
Als redenen van de sterke stijging van de beloning in de top wordt genoemd een verrassend snel herstel van de economie van de coronacrisis én ook het goed doen van de beurzen wat leidde tot een stijging van de waarde van de aandelenpakketten van de top. Maar met deze sterke stijging liep ook de loonkloof tussen top en werkvloer – na een daling in het eerste coronajaar – weer op, van 35 naar 40. Dat betekent dat de onderzochte bestuursvoorzitters in Nederland vorig jaar 40 keer zoveel verdienden als hun gemiddelde werknemer.
Schandalig!!

Energietoeslag
Zoals u weet komen mensen met een inkomen van minder dan 120% van het sociaal minimum in aanmerking voor deze toeslag van € 1.300,-.
Dit vind ik prima en ook hard nodig!
Maar het niet toekennen van de eenmalige energietoeslag aan mensen met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum vind ik persoonlijk niet fair, want uit onderzoek blijkt dat die huishoudens ook hard geraakt worden. Ook onder hen is er een aanzienlijke groep die risico loopt om niet rond te komen, zo blijkt uit een eerdere ‘stresstest‘ van het CPB. Er zou bijvoorbeeld een afbouwregeling van de € 1.300 aan de orde kunnen zijn bij inkomens boven de 120%. Tot 130% € 1.100 energietoeslag, tot 140% € 900 toeslag, tot 150% € 700 toeslag enz.
Ik vraag me daarnaast ook af waarom Nederland niet kan kijken naar wat bijvoorbeeld de Duitse regering doet, die gaat tot 31 maart 2024 de btw op aardgas tijdelijk verlagen om consumenten financieel te ontlasten. Het tarief gaat van 19 naar 7%.

Begroting Prinsjesdag 2022
Duidelijk is dat er iets moet gebeuren en dit een forse daadkracht vergt van ons kabinet.Wat het kabinet daadwerkelijk gaat doen, volg ik dan ook kritisch én met grote interesse.
Op 19 augustus jl. heeft het Centraal Planbureau waar het kabinet beleid op wil stoelen de koopkrachtcijfers gepubliceerd. En daar word je niet vrolijk van.
Vanuit het kabinet is reikhalzend naar de ramingen van het CPB uitgekeken.
Wie de afgelopen weken informeerde wat Rutte IV wil gaan doen om de stijgende kosten voor huishoudens te temmen, kreeg te horen dat het allemaal op deze cijfers aan zou komen.
De coalitiepartijen hebben een week de tijd om die kennis toe te passen, want op vrijdag 26 augustus wordt normaal gesproken de laatste hand gelegd aan de Prinsjesdagbegroting, die op de derde dinsdag in september (20 september a.s.) wordt gepresenteerd.
Bij het gereed maken van de kopij van deze Vizier was deze informatie nog niet bekend.

Nu is het even afwachten wat het kabinet uiteindelijk zal besluiten.
Ik wens het kabinet dan ook heel veel wijsheid toe en vooral geen kortzichtig handelen!

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 08-09-2022

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord