Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 08-12-2020

U heeft het zeker allemaal reeds gehoord of gelezen: Na tien jaar heeft Nederland een pensioenakkoord.
In het derde nummer van ons vakblad Vizier hebben we een Special besteed aan dit akkoord en voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet, voorzien van
enkele reacties hierover van een aantal prominenten.

Zo zegt Peter Borgdorff, directeur PFZW,: “…….mensen moeten er wel vertrouwen in hebben………".
Ik vraag me af waarom we nu opeens wel vertrouwen zouden moeten hebben, terwijl decennia lang “gerotzooid" is in pensioenland.

Een ander significant gegeven is dat van het Ledenparlement FNV er 65 voor stemden en 40 tegen. Ik vraag me af wat de grootste gemene deler is van deze 40 tegenstemmers?

Er zijn toch eerder ook allerlei deskundigen geweest die aangaven dat het allemaal wel meeviel met de huidige constructie in pensioenland en dat het allemaal zeker niet zo slecht zou zijn. En dan druk ik het toch nog relatief “zachtjes" uit. Er zitten miljarden in de pensioenpot; met een reserve die lange tijd voldoende zou zijn. Dat zeiden ook weer een aantal deskundigen.
En nu zijn er klaarblijkelijk weer andere deskundigen en roepen de noodstand uit voor het huidige pensioenstelsel. Wie zijn dan nu de echte deskundigen?

Er is langer dan 40 jaar een eindloonregeling geweest, die is ons afgenomen en daarvoor in de plaats kwam de middelloonregeling die zou weliswaar voor de werknemer een stukje lager kunnen uitpakken, maar was voor de toekomst zeker betaalbaar. Die is (gaat) ons ook afgenomen (worden) en er komen alleen nog maar premieregelingen.

Er zijn ons al de prépensioenregelingen en de VUT-regelingen afgenomen. Zo vond de afschaffing van Prepensioenen en VUT plaats op 1/1-2006.

Er is ons de 65 jarige pensioenleeftijd afgenomen. De verhoging van de AOW-leeftijd ging in op 1/1-2013.
We moeten een stuk langer werken en krijgen ook nog minder pensioen.

Wij behoren tot een generatie die alleen maar (hebben) moeten inleveren; kijk ook maar hieronder.

Er heeft voor onze mensenleeftijd een grote afbraak van de ZORG plaatsgevonden en vindt nog steeds plaats.
Er heeft een grote afbraak van de sociale verzekeringen plaatsgevonden:
- WAO werd WIA, met vele strengere regels aangaande het wel of niet arbeidsongeschikt zijn. Zo vond de afschaffing van de WAO plaats op 1/1/-2004 en ging de WIA in op 1/1-2006.
- WW van 5 naar 2 jaar.
WW-duur:
tot en met 2005 = 5 jaar = 60 maanden (max)
vanaf 2006 tot en met 2015 = 38 maanden (max)
vanaf 2016 = 24 maanden (max).

Enz. enz.

En nu worden we weer geconfronteerd met een nieuw pensioenstelsel waar we als werknemers - qua hoogte - gegarandeerd ook niet op vooruit zullen gaan. Ja, een stelsel dat inzichtelijker wordt, transparanter. Een stelsel dat beter beheersbaar is. Een stelsel dat beter kan omgaan met tegenvallers en beter kan inspelen op meevallers. Maar hoor je iemand zeggen: Een stelsel dat ook een beter/hoger pensioen oplevert voor de werknemers/deelnemers? Nee, dat zegt niemand.
Nogmaals; ik vind dat onze generatie wel op heel veel onderdelen moet inleveren.

Ligt dat misschien aan de huidige deskundigen, zijn die misschien niet zo deskundig als die van de vorige generatie? Want die vorige generatie deskundigen heeft het toch maar mooi allemaal voor elkaar gekregen.

Ik rond af met een kleine vooruitblik op Prinsjesdag 2020. Feit is dat voor het eerst sinds 1908 Prinsjesdag dit jaar op een andere locatie plaatsvindt vanwege het coronavirus: niet in de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag, maar daar vlakbij in de ruimere Grote Kerk. De regering zal dan weer aan de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting aanbieden en haar (fiscale) voorstellen voor het jaar 2021 bekend maken. Sommige cijfers staan al vast, maar daarin kan altijd nog wat veranderen. Zoals u van ons gewend bent zult u ook dit jaar weer van ons via de mail een “Prinsjesdag Special" ontvangen met de belangrijkste maatregelen voor u, onze leden.

Voor nu, blijf gezond en hou de actuele ontwikkelingen in het kader van Corona (Covid-19) bij op het corona dashboard van de rijksoverheid (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/)en onze eigen website (https://www.vakbondabw.nl).

Jack Hurxkens, voorzitter.

Geplaatst op: 08-12-2020

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord