Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 10-12-2018

Adieu 2018… Welkom 2019
Als deze Vizier op uw deurmat valt, dan zijn de 365 dagen van het jaar 2018 bijna passé. Voldaan blikken we terug op een jaar waarin we enerzijds met ons team geprobeerd hebben de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen, en anderzijds met ons hoofdbestuur de contouren van ons beleid voor het komende jaar hebben uitgestippeld.
Jack Hurxkens
Vol vertrouwen en goed gemutst staan we klaar om het jaar 2019 in te stappen, een jaar dat we nu al bestempelen als een bijzonder en historisch jaar.
Hoe zo?
Omdat we – onze Vakbond ABW - in 2019 op maandag 23 september 75 jaar bestaan!
Het jaar 2019 zal de geschiedenisboeken ook ingaan als het jaar van de Brexit, want op vrijdag 29 maart 2019 is het een feit en zal het Verenigd Koninkrijk uittreden uit de Europese Unie. Maar maart roert zijn staart en we zullen zien of dit spreekwoord waarheid wordt.

In 2019 zullen ook de Provinciale Staten verkiezingen plaatsvinden en wel op woensdag 20 maart. Bij deze verkiezingen worden de leden gekozen voor de Provinciale Staten in de 12 provincies van Nederland, te weten Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
In 2019 staat Nederland ook in het teken van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemdste Hollandse Meester op

4 oktober 2019. Het hele jaar worden er door het Rijksmuseum tal van activiteiten, lezingen en bijzondere tentoonstellingen georganiseerd.
Dat het jaar 2019 een bijzonder historisch jaar wordt is dus een feit! Hierover zullen we u blijven informeren in ons vakblad.
Waar we u ook over blijven informeren, en dat bent u van ons gewend, is wat onze corebusiness is, namelijk het behartigen van de belangen van onze leden.

Zo heeft het hoofdbestuur van de Vakbond ABW in haar actie- en beleidsvoornemens extra aandacht gevraagd voor het actuele onderwerp pensioen met als doel de ontwikkelingen op dit terrein nauwkeurig te volgen en zo nodig actie te ondernemen.
Na nieuwe recente onthullingen in een rapport van het Actuarieel Genootschap, waaruit blijkt dat de AOW-leeftijd pas vijf jaar later hoeft te stijgen naar 67 dan in de huidige afspraken is vastgelegd. Dit omdat de levensverwachting van 65-jarigen de afgelopen jaren minder snel toeneemt dan verwacht. Naar aanleiding hiervan klommen we gelijk in de pen en dit resulteerde eind augustus jl. in een lijvige brief naar minister W. Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin we net als in het jaar 2009 wederom benadrukten dat we nog steeds faliekant tegen de verhoging van de AOW-leeftijd zijn en vasthouden aan 65 jaar.

We hebben nogmaals goed onderbouwd aangegeven waarom wij tegen een verhoging van de AOW-leeftijd zijn en wat ons inziens pragmatische en makkelijk uitvoerbare alternatieven zijn om vast te houden aan een AOW-leeftijd van 65 jaar. Deze brief is te downloaden via onze website.
Intussen volgen we aandachtig of er nog voor het einde van het jaar tussen sociale partners en het kabinet een akkoord komt over een nieuw pensioenstelsel.
Beste leden, weet in elk geval dat we van de Vakbond ABW ons zullen blijven inzetten voor een zo goed en eerlijk mogelijk pensioenstelsel.

Ook Prinsjesdag 2018 hebben we in ons vizier.
De door het kabinet gepresenteerde beleidsvoornemens volgen we met argus ogen. Indien de beleidsvoornemens concreet worden en onze leden mogelijk benadelen zullen we richting politiek onze stem laten horen. Op onze website kunt u onze Special over Prinsjesdag 2018 downloaden. Hierin vindt u een overzicht van de belangrijkste kabinetsvoornemens.

En tenslotte beste leden, wil ik graag met jullie het volgende delen: mijn ergernis over de importantie die gegeven wordt aan koopkrachtcijfers.
Zoals bekend spelen in de Haagse politiek koopkrachtcijfers een héél belangrijke rol, al zijn er ook twijfels over het nut omdat het kabinet vele tools tot haar beschikking heeft om tot een zo goed mogelijk en geflatteerd beeld te komen om dus publicitair lastige uitkomsten te voorkomen. Prinsjesdag 2018 is hier weer een sprekend voorbeeld van. Kort na Prinsjesdag haastte minister Koolmees zich om een correctie aan te brengen op de door het kabinet gepresenteerde koopkrachtplaatjes.

Hoe dan ook, de ervaring leert dat de voorspellingen om tot mooie koopkrachtplaatjes te komen, eigenlijk nooit uitkomen.
Mijn ervaringen hierin zijn dat er wel degelijk verschillen zijn tussen koopkrachtberekeningen en de daadwerkelijke uitkomsten.
Ik ben het daarom volkomen eens met hoogleraar Eijffinger, die zegt dat koopkrachtcijfers vaak een schijnzekerheid bieden aan burgers en bedrijven en dat we ons niet blind moeten staren op één getal. We moeten zo'n koopkrachtcijfer als een richting zien én niet als absolute waarheid. Het is meer een signaal van het kabinet om aan te geven hoe onze economie er voor staat en welk effect dat kan hebben voor de burgers en bedrijven.
Als de burgers na een aantal jaren van weinig koopkrachtstijging de voorspellingen wantrouwen en terecht eerst resultaten willen zien, dan citeer ik premier Rutte tijdens de recente Algemene Beschouwingen hierover in de Kamer, ‘Natuurlijk denkt Nederland: eerst zien en dan geloven. Dat zie ik ook in de onderzoeken en ik snap dat heel goed.‘
Ook wij bij de ABW willen eerst concrete resultaten zien.

Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen en vooral een gezond en vredig 2019!

Jack Hurxkens,
voorzitter.


Bron: Weblog voorzitter
Geplaatst op: 10-12-2018

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord