Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Van het gas af ………………. 11-05-2022

Geachte leden,
De Nederlandse regering wil de Nederlandse huishoudens (in ieder geval tot voor kort) van het aardgas afhalen. Vreemd genoeg, blijkt zich dit te beperken tot particulieren en kleine
bedrijven.
Voor de industrie en de elektriciteitscentrales, die gezamenlijk ¾ van de totale gasconsumptie voor hun rekening nemen, geldt dit kennelijk niet … De Nederlandse regering wil eigenlijk niet spreken van een “verbod" op gas, maar daarentegen wil men toch nieuwbouw zonder gasinstallaties en wil het kabinet bestaande woningen liefst in hoog tempo van het gas afhalen. Dit gebeurt o.a. door gas kunstmatig duur te maken en stroom kunstmatig goedkoop te maken (verder even afgezien van de prijsontwikkelingen rond de oorlog tussen Rusland en Oekraïne). Dit alles overigens in tegenstelling tot het buitenland, waar gas nog steeds populair is of aan populariteit wint. Zo kent bijvoorbeeld buurland Duitsland een subsidieregeling, wanneer men overschakelt naar aardgas (in Duitsland verwarmt men veelal nog met bruinkool en stookolie).

De regering noemt als reden het klimaat en de solidariteit met de bevolking van Groningen (al zouden nieuwe aardbevingen door toepassing van nieuwe technieken kunnen worden voorkomen). Ook wordt de afhankelijkheid van Poetin genoemd, vooral nu in deze tijd, maar die gekenmerkte afhankelijkheid is feitelijk niet zo heel zwaar aan de orde, (schalie)gas is namelijk nagenoeg overal te koop. Zelfs Amerika wil graag leverancier zijn van schaliegas.
(Buitenlands gas moet overigens wel worden voorzien van extra stikstof om te lijken op Nederlands aardgas, het wordt daardoor ook iets duurder).
Nederland speelt een belangrijke rol bij de distributie van aardgas. Nederland wordt wat Europa betreft ook wel de “gasrotonde" van Europa genoemd. Zo wordt er o.a. gedistribueerd naar Duitsland en Engeland. Tot nu toe komt het gedistribueerde gas voornamelijk uit Rusland en Noorwegen.
De (semi)staatbedrijven Gasunie en Gasterra behoren tot de grootste aardgasbedrijven in de wereld. Ondanks de negatieve uitingen richting het aardgas, zal Nederland deze distribuerende rol niet gaan opgeven.

Volledig omschakelen naar stroom (warmtepompen en isoleren) zou volgens veel lobbyisten en actiegroepen zichzelf terugbetalen. Dit is echter geheel nog niet duidelijk. Er bestaan inmiddels projecten waarbij consumenten die het voortouw namen behoorlijk in de rode cijfers zijn beland, de beoogde besparingen bleven uit als gevolg van een explosief stroomverbruik. Het aanpassen van een woning (waaronder vergaande isolering) wordt doorgaans geraamd op circa € 25.000,- per woning. Met 8 miljoen huishoudens betekent dit een investering van € 200 miljard. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid becijferde dit zelfs op € 500 miljard wanneer de middenstand (winkels en horeca) wordt meegerekend. De kosten - behoudens subsidies - zijn voor de consument, die niet iedereen even makkelijk zal kunnen betalen (en geld lenen kost ook geld …).
De netbeheerders hebben aanvankelijk aangegeven geen verdere investeringen meer te willen doen in het gasnetwerk wanneer het gas in de ban gaat, maar hebben tegelijkertijd aangegeven de tarieven te zullen moeten verhogen, omdat als gevolg van een “gasverbod" de stroomnetten behoorlijk verzwaard dienen te worden. Alleen al door het toenemende aantal zonnepanelen lijkt het netwerk langzaam overbelast te raken, dit zal zeer zeker gaan gebeuren wanneer daar een steeds verder toenemende elektriciteitsconsumptie bijkomt door huishoudens van het gas te halen. Last but not least, daar komt nog eens bij dat het elektrisch rijden tot de nieuwe standaard gaat behoren, hetgeen een ware verdere “aanslag" op het elektriciteitsnetwerk tot gevolg zal gaan hebben. Opmerkelijk is dat de Rijksuniversiteit Groningen eerder berekende, dat de hiervoor genoemde feiten cumulatief gezien zouden kunnen leiden tot een hogere totale gasconsumptie dan dat nu het geval is. De producerende elektriciteitscentrales (die dus stoken op gas) zullen immers meer van hun verbrandingscapaciteit moeten gaan inzetten en zullen daardoor aanzienlijk meer gas gaan verbruiken. Dit dus als gevolg van de dan alsmaar stijgende vraag naar elektriciteit. Het zal u duidelijk zijn dat de consument ook de kosten van de herziening van het elektriciteitsnetwerk zal moeten gaan dragen.

Volledigheidshalve, elektriciteit vanuit windmolens is weliswaar in opmars en zal enigszins kunnen compenseren, maar daar zal conventioneel opgewekte stroom naast moeten bestaan (dus ook de
ascentrales), eenvoudig genoeg omdat het in Europa niet voldoende waait. (Volgens eerder onderzoek in Duitsland dient naast 1Kw windmolenenergie ongeveer 0,8Kw conventionele stroom in reserve te staan).
Aardgas is op zich geen ongevaarlijk gas, het bestaat namelijk uit methaan (CH4), dat op zich een veel zwaarder broeikasgas is dan CO2. Lekkage is dus funest. Bij verbranding ontstaat echter niet of nauwelijks fijnstof en is het CO2 gehalte (veel) lager in vergelijking met steenkool, bruinkool, hout en olie. Op weg naar een klimaat neutrale toekomst lijkt gas als overgangsbrandstof wellicht de beste opties hiervoor te hebben, totdat de techniek ons in staat stelt tot betere alternatieven. Zeker gezien het feit dat nucleaire energieopwekking nog altijd niet populair is.
Geheel van het gas af ??
Het oordeel is aan u !!

Tot zover met hartelijke groet,

Jo De la Roij,
hoofdbestuurder.

Geplaatst op: 11-05-2022

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord