Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

CORONA VIRUS - COVID-19 (update 13 mei 2020) 13-05-2020

Op woensdag 6 mei jl. kregen we tijdens een persconferentie weer een update van premier Mark Rutte over het CORONA VIRUS.
We kregen te horen dat we vanaf 11 mei stap voor stap, in totaal 4 stappen, steeds meer mogen.
Wat steeds meer mag en wanneer werd via een routekaart geduid.
Daar we regelmatig veel vragen krijgen over wat wel en niet mag qua overheidsbeleid gaan we in dit bericht uitvoerig in op de op 6 mei jl. gepresenteerde maatregelen en aanpassingen.
In het onderstaande een overzicht hiervan. Binnenkort ziet u op deze website een Corona Special van de Vakbond ABW met specifieke informatie voor onze leden.
ROUTEKAART (in woorden)

11 mei: stap 1
• Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.
• Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.
• Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden.
• Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2
• In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als u echt moet.
• Voortgezet onderwijs gaat open.
• Terrassen mogen weer open.
• Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.
• Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.
• Theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.
• Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

1 juli: stap 3
• De campings gaan weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn dan weer open.
• Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4
• De sportscholen gaan weer open.
• Binnen sporten en contactsport mag weer.
• Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

Premier Rutte benadrukte om het volgende steeds te blijven doen:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Bent u verkouden, blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd, dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
• Bij velen leidde dit tot grote vreugde en bij anderen weer tot grote frustratie Werk zoveel mogelijk thuis.


ROUTEKAART (in beeld)NEDERLANDSE AANPAK EN MAATREGELEN TEGEN HET CORONA VIRUS
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse- maatregelen-tegen-het-coronavirus)

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te
beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste
uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de anderhalvemetersamenleving.
In het onderstaande gaan we hierop in.

• Basisregels voor iedereen
Deze zijn weergegeven op de op 6 mei jl. gepresenteerde routekaart, zie ook link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

• Meer ruimte openbaar leven
Stap voor stap. Wat kan wanneer?
Zie ook de routekaart en link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven.
Versoepelen van maatregelen kan alleen als corona virus onder controle blijft.

• Aanvullende maatregelen
De overheid neemt aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat we deze periode als samenleving zo goed mogelijk door komen, zie ook link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het- coronavirus/aanvullende-maatregelen.

• Om de samenleving draaiende te houden, gelden voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen enkele uitzonderingen. Zie ook link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten- kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-
processen):
o Zij kunnen gebruik maken van‘noodopvang‘ voor kinderen op school of kinderopvang. Zie ook link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en- vitale-processen. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk
en de samenleving zo draaiende houden.
o Zij kunnen wel naar hun werk als dat nodig is bij milde verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38
graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft. Overleg met uw werkgever. Voor medewerkers in de zorg
gelden aanvullende afspraken. Zie ook link: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid- 19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid.
o Zij blijven sowieso thuis als zij zelf verkoudheidsklachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid hebben.

• De testcapaciteit in Nederland wordt steeds verder uitgebreid zodat steeds meer mensen getest kunnen worden op het coronavirus. Dat is nodig om de maatregelen te
kunnen versoepelen. Meer informatie: veel gestelde vragen over testen op het coronavirus. Zie ook link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen).

• Noodpakket voor banen en economie: tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers en zzp‘ers. Zie ook link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
financiele-regelingen).
Hierbij gaat het om tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. Deze maatregelen geven ook deels steun aan de
culturele en creatieve sector.

• Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs zodat supermarkten goed bevoorraad kunnen worden.

• Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan want bij deze manier van
betalen is het niet nodig om uw pincode in te toetsen.
o Ready2Help, het netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis, informeert kwetsbare mensen hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.
o NL Doet brengt hulpvragen en vrijwilligerswerk bij elkaar.
o Er zijn diverse hulplijnen voor ouderen: ANBO (0348-46 66 66), KBO-PCOB (030-3 400 600) en het Rode Kruis (070-4455 888).
o Corona-hulplijn voor ouderen met een migratieachtergrond: 030-3400600.
o Het platform Nietalleen.nl van lokale organisaties en kerken brengt hulp en hulpvragen bijeen.
o Kijk voor initiatieven bij u in de buurt op de website van uw gemeente.

• Veelgestelde vragen over de aanpak en maatregelen in Nederland
Welke basisregels gelden er voor iedereen? Lees de veelgestelde vragen over de aanpak van het coronavirus in Nederland. En de maatregelen die gelden
Op deze link kunt u de veel gestelde vragen vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/veelgestelde-vragen-aanpak

• Veranderingen na 11 mei 2020.
Welke maatregelen worden verruimd per 11 mei 2020? Zie hiervoor de link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het- coronavirus/veranderingen-na-11-mei
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op
landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen
is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

ZICHT OP VERSPREIDING VAN HET VIRUS
Door het naleven van de basisregels kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Samen met de verruiming van het testbeleid en intensief bronnen-
en contactonderzoek. In juni kan iedereen in Nederland met klachten worden getest. Dat is cruciaal om zicht te houden op hoe het virus zich verspreid. Positieve
testuitslagen worden gevolgd door intensief bronnen- en contactonderzoek door de GGD. Digitale oplossingen kunnen bijdragen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk
relevante gegevens te kunnen verzamelen.

HEEFT U VRAGEN OVER HET BELEID VAN DE RIJKSOVERHEID INZAKE HET CORONAVIRUS?
U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar
+31 20 2051351.

Geplaatst op: 13-05-2020

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord