Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

ER IS NOG WEINIG JURISPRUDENTIE OVER ARBEIDSZAKEN VERBANDHOUDENDE MET DE CORONAPERIKELEN. MAAR EEN PAAR UITSPRAKEN HEBBEN WE TOCH AL KUNNEN VINDEN. 13-07-2020


JURISPRUDENTIE RECHTSZAKEN OVER WERKGERELATEERDE ZAKEN TIJDENS CORONA

RECHTSZAAK 1|WERKNEMER MAG NIET THUISWERKEN TIJDENS CORONACRISIS

Vanwege de coronacrisis werd door een werknemer al enige tijd thuisgewerkt. Nadat werkgever echter de nodige veiligheidsmaatregelen had getroffen en haar werknemers weer op kantoor aanwezig wenste te hebben, was één werknemer het hiermee oneens en wenste tot (minimaal) 1 september 2020 thuis te mogen werken, vanwege de overheidsmaatregelen die in ieder geval tot die datum gelden.

Social distancing
Naast de van overheidswege geldende regels omtrent thuiswerken, was werknemer daarnaast van mening dat de collega´s zich niet voldoende houden aan de regels van ‘social distancing´, en dat werknemer daardoor een onveilig gevoel ervaart en dus een onveilige werkplek heeft. Bovendien vond werknemer dat er thuis prima kon worden gewerkt, zelfs efficiënter dan op kantoor.
Veilige werkplek volgens werkgever
Werkgever was het hier niet mee eens en gaf aan meerdere maatregelen te hebben getroffen waardoor wel sprake was van een veilige werkplek. Bovendien was het voor werkgever belangrijk dat de werknemers ook echt aanwezig waren.
De rechter was met werkgever eens, en gaf daarnaast ook aan dat er geen sprake was stelselmatige overtreding van de corona-maatregelen, maar hooguit van een incident dat had plaatsgevonden in de opstartende fase van kantoor.
Bovendien volgt de kantonrechter werkgever in haar argument dat het van belang is dat de werknemers weer aanwezig zijn op kantoor.
Bron: https://www.jonglaan.nl/blogs/thuiswerken-geen-recht-werknemer-wat-wel

RECHTSZAAK 2 | WERKNEMER WEIGERT THUISWERKDAG IN TE LEVEREN
Een werkgever en werknemer waren voor indiensttreding mondeling overeengekomen dat de werknemer een dag per week thuis mocht werken. Later bleek de werknemer op enkele vlakken te disfunctioneren en volgde hij een verbetertraject. Tijdens het verbetertraject kreeg de werknemer het verzoek om ook op vrijdagen (zijn thuiswerkdag) op kantoor te werken. Daarmee ging de werknemer akkoord.

Aanwezig op kantoor
Nadat hij het verbetertraject positief had afgesloten, wilde de werknemer weer een dag per week thuis werken. De werkgever gaf echter aan dat als de werknemer verbeteringen liet zien, hij verwachtte dat de werknemer dit door zou trekken, inclusief de aanwezigheid op kantoor.
Reden weigering
Maar de werknemer weigerde zijn thuiswerkdag in te leveren; de werkgever zou het thuiswerken niet eenzijdig kunnen beëindigen. In de arbeidsovereenkomst ontbrak een eenzijdig wijzigingsbeding.
Ondanks dat de thuiswerkdag niet schriftelijk was overeengekomen, was deze volgens de rechter inmiddels wel een arbeidsvoorwaarde geworden. De werknemer werkte al jaren, met toestemming van de werkgever, op vrijdag thuis.

Uitspraak rechter
Toch bepaalde de rechter dat de thuiswerkdag mocht worden ingetrokken, omdat:
1. De werkgever een verband zag tussen de verbetering
en de aanwezigheid van werknemer op de vrijdagen.
2. Het belang van thuiswerken niet opwoog tegen het belang van
de werkgever.
Bron: https://www.jonglaan.nl/blogs/thuiswerken-geen-recht-werknemer-wat-wel


RECHTSZAAK 3| ONTERECHT SALARIS INHOUDEN VANWEGE THUISBLIJVEN TIJDENS CORONA-VERSCHIJNSELEN

Alfa Brouwerij (Schinnen) heeft onterecht salaris ingehouden van een werknemer die thuisbleef vanwege de corona-verschijnselen van zijn partner, oordeelt de Rechtbank Limburg.
De werknemer liet 16 maart jl. weten dat een kennis die hem had geholpen bij het verhuizen coronaverschijnselen vertoonde. De brouwerij liet hem daarop thuiswerken. Eind maart kwam hij terug op het werk. Later die week vroeg hij twee dagen verlof aan. De tweede dag kreeg hij, maar de eerste niet. Toch bleef hij thuis, omdat zijn vrouw coronaverschijnselen zou vertonen. De brouwerij geloofde hem niet en hield twee dagen loon in. Ook betaalde Alfa over maart 70 % van zijn loon en over april de helft. Daarop stapte de man naar de rechter.
Uitspraak
De rechter stelde de werknemer in het gelijk, omdat hij de door de overheid opgelegde coronamaatregel opvolgde om thuis te blijven bij een partner met coronaverschijnselen. De werkgever is dan verplicht om door te betalen. Alfa heeft volgens de rechter niet kunnen aantonen dat het verhaal niet klopte. De brouwerij moet nu het achterstallig loon betalen met een strafverhoging van 50 %.
Bron: Wij Limburg 2 juli 2020


Geplaatst op: 13-07-2020

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord