Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 15-09-2021

De maand juli zullen Limburg en ik om vele redenen niet zo gauw vergeten, want op 14 juli jl. werd onze provincie door hevige overstromingen onaangenaam verrast,
veroorzaakt door noodweer en door zware wateroverlast.
Gelukkig hebben we in vergelijking met onze buren in Duitsland en België slechts materiële schade, hoe erg die ook is, maar gelukkig zijn er bij ons geen doden gevallen en dan ga je toch wat relativeren.
Inmiddels heeft minister van Veiligheid Ferd Grapperhaus laten weten dat de rijksoverheid de niet verzekerde waterschade in Limburg en Noord-Brabant ‘ruimhartig‘ gaat vergoeden.
Voor ondernemers die langdurig omzetverlies lijden wil het kabinet een aparte coulanceregeling instellen, en gelukkig maar ook, omdat die vanwege Covid-19 al zoveel te verduren hebben gehad.

Net deze wrange tijding van de wateroverlast en het effect daarvan voor onze provincie verwerkt te hebben kwam - voor mij althans - onverwachts het bericht dat DSM uit Heerlen zou vertrekken. En zelf dreigde DSM bij het krijgen van geen subsidie van de provincie en de gemeente Maastricht uit Limburg te vertrekken.
Ik was nogal verbaasd over deze chantabele uitspraak te meer omdat kort daarvoor bekend werd gemaakt dat DSM in het eerste half jaar van 2021 1 miljard euro winst heeft gemaakt.
Dreigen van het niet krijgen van de subsidie van 3,5 miljoen bij zo‘n hoge winst is ongelooflijk en getuigt mijns inziens van nogal kneuterig gedrag.
Na veel tumult hierover in de politiek en pers is inmiddels de kogel door de kerk en wordt de nieuwe vestigingsplaats toch Maastricht en ziet DSM af van de subsidie.
Duidelijk is nu dat het hoofdkantoor in Heerlen passé is en dit laatste voelt wrang en doet nog altijd pijn, al die oud-mijnwerkers en vele anderen inclusief mezelf die vinden dat DSM een ereschuld heeft aan Heerlen, de stad waardoor ze uiteindelijk groot zijn geworden.

Verontrust was ik enigszins ook door een artikel waaruit blijkt dat mensen met zware beroepen die eerder met pensioen willen c.q. kunnen, dat niet doen vanwege de lage inkomsten die daar het gevolg van zijn.
Na jarenlang onderhandelen staat het sinds dit jaar eindelijk in het pensioenakkoord dat mensen met een zwaar beroep drie jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eerder met pensioen kunnen gaan en maximaal 22.164,- euro per jaar als vergoeding meekrijgen, maar dat helaas niet doen vanwege de financiën. Het maximale bedrag van 22.164,- euro per jaar zou onvoldoende zijn om fatsoenlijk rond te komen.
Deze regeling, de zogeheten Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), is ingevoerd tot 2025. Het was een zwaarbevochten onderwerp tijdens de cao-onderhandelingen en nu het sinds januari 2021 eindelijk van kracht is en blijkt dat er nog maar weinig mensen gebruik van maken, is dit zuur. Vooral laagbetaalden schijnen in een voorzichtige constatering de grootste moeite te hebben om te beslissen of ze gebruik willen maken van deze regeling.
Ik zou het dan ook héél jammer vinden als in een regeling waarin zoveel tijd en energie gestoken is achteraf zou blijken dat daar geen gebruik van wordt gemaakt.

Maar na al deze minder fraaie berichten zijn er gelukkig ook ‘Feel good‘ momenten…
Zo fleurde ik behoorlijk op van het CBS bericht met als kop “Economie groeit 3,1% in tweede kwartaal". Deze groei is met name te danken aan de gestegen uitgaven van huishoudens (horeca, kleding en auto‘s). Dit is een forse verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal, toen er nog sprake was van een recessie en vergeleken met dezelfde periode in 2020 bedroeg de groei in het tweede kwartaal zelfs 9,7%. Dat is volgens het CBS 'de hoogste jaar-op-jaargroei ooit', maar dat cijfer is verklaarbaar vanwege de strenge lockdown in het tweede kwartaal van 2020 die leidde tot een plotselinge, forse krimp van de economie.
Vergeleken met de buurlanden deed Nederland het in het tweede kwartaal ook beter.
Hoewel ik weet dat ik voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies op basis van de cijfers, voelt het toch goed dat het economische beeld verbetert.

Ook het bericht over de zwaar overspannen arbeidsmarkt in Limburg stemde me vrolijk.
Hadden we in het verleden te maken met een hoge werkloosheid, blijkt dat er nu per 100 werklozen er 103 vacatures open staan, die maar moeilijk ingevuld worden omdat het aantal vacatures enorm gestegen is sinds het herstel van de crisis begon. De spanning op de arbeidsmarkt is in Limburg vrijwel ongekend. Zo zijn er volgens het UWV op elke ICT‘er vijf vacatures beschikbaar. Normaal verloopt economisch herstel heel gestaag, met een langzame groei van het aantal vacatures. Maar nu kwamen de werkgevers (zoals in de horeca) vrijwel allemaal gelijktijdig uit de startblokken. Eerst zat alles potdicht, daarna ging plotseling alles open: al die werkgevers bieden tegelijkertijd vacatures aan. En dit geldt voor vele andere sectoren.

Tenslotte sluit ik af met de grote verassing die me overkwam op vrijdag 16 juli jl. door het uitreiken van de ABW AWARD INTERN aan mij.
Ik was totaal flabbergasted en had dit niet verwacht en helemaal niet zien aankomen. Op de oorkonde die er ook bij hoorde stond: “De ABW AWARD INTERN wordt je uitgereikt als teken van respect en waardering voor jouw bijzondere verdiensten binnen de Vakbond ABW".
Geweldig; ik kon mijn emoties amper bedwingen. Zie ook pagina 5 in deze Vizier.

Enfin, terug naar ons dagelijks leven.
Nederland is nog niet klaar met corona, maar de bijbehorende recessie lijkt achter de rug. In het tweede kwartaal groeide de economie met 3,1 % harder dan verwacht.
Dit wordt wellicht de coronaherfst: een nieuwe golf, met misschien een derde prik. Nog 1,8 miljoen mensen moeten gevaccineerd worden en hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder de druk op de zorg afneemt en meer maatregelen kunnen worden opgeheven toch?
Blijf gezond, vaccineer u en leef ook vooral de RIVM-regels na!


Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 15-09-2021

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord