Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Energietransitie: optimisme of blindheid ?? 15-11-2022

Geachte leden,
Het is niet de eerste keer dat ik de energietransitie als onderwerp gebruik. Niet vreemd aangezien de plannen enorm groot zijn, zeer veel geld gaan kosten en vooral ook zeer ambitieus zijn. Met name met betrekking tot dit laatste genoemde punt, rijst steeds meer de vraag of de plannen niet te ambitieus zijn.
In een van mijn eerder blogs beschreef ik de feitelijk inefficiëntie van windmolenparken. Onder meer verwees ik daarbij naar de Duitse onderzoekers Linneman en Vallana. Uit hun onderzoek kwam naar voren, dat tegenover elke opgewekte megawatt aan windenergie +/- 0,80 megawatt aan conventionele
capaciteit als buffer dient te staan (bij de huidige capaciteit windenergie in Duitsland). Dit vanwege het simpele feit dat het in Europa te weinig waait en de uitwisseling binnen Europa op dit gebied te verwaarlozen is. Windenergie is dus enkel maar voor 20% oftewel 1/5 deel effectief.

Ik zie daarin (kort door de bocht) een overeenkomst met een uitlating van de Finse mijnbouwkundige onderzoeker Simon Michaux (Finse geologische dienst GTK). Deze stelt dat bij een totale wereldwijde energievergroening 221.594 “groene" energiecentrales gebouwd zouden moeten worden ten opzichte van
de nu wereldwijd 46.423 bestaande energiecentrales. Een vijfvoudige uitbreiding zou dus moeten plaatsvinden om te voldoen aan de behoefte. De bouw van dergelijke centrales zou op zich al enorme veelheden materialen vergen en daarmee samenhangend ook enorme hoeveelheden energie (en dus ook
CO2). En wanneer we kijken naar windmolenparken; deze zijn na 20 jaar aan vervanging toe. De gehele cyclus begint dan weer opnieuw …. Dit in tegenstelling tot de materiaalbehoefte en duurzaamheid van bijvoorbeeld een conventionele gascentrale.

Dit brengt mij tot de plannen van de Europese commissie wat betreft het elektrisch rijden. In 2035 mogen er enkel nog elektrische auto‘s gefabriceerd worden. Misschien een nobel streven, maar elektromotoren en accu‘s zullen dan heel veel materialen gaan vergen, zoals koper en lithium. De hiervoor
genoemde mijnbouwkundig onderzoeker Simon Michaux becijferde dat bij volledig elektrificeren van energievoorziening en transport de koperbehoefte zal toenemen met een factor van 190 en dat de lithium behoefte (batterijen / accu‘s) zal toenemen met een factor 10.000.

Alleen al bij het wereldwijd elektrificeren van enkel het vrachtwagenpark zou een kleine 50% van de uit mijnbouw gewonnen nikkelreserves vergen, tevens zou dit beslag leggen op 45% van de beschikbare lithiumcapaciteit, aldus onderzoeker Michaux. En dan te bedenken dat Lithium batterijen gemiddeld 8 tot
10 jaar meegaan en dan geheel aan vervanging toe zijn ... Ook hier begint de cyclus dan weer opnieuw.
Maar dit is nog niet alles. In de permanente magneten van automotoren wordt Germanium gebruikt. Dit is een essentieel element dat nodig is voor de bepaling van de actieradius van elektrische auto‘s. Zonder dit element is de actieradius beperkt (slechts enkele honderden kilometers). Wanneer men binnen de
Europese gemeenschap in 2050 volledig elektrische wil gaan rijden, dan zal de winning met een factor 30.000 moeten worden opgeschaald.

De simpele conclusie is, dat er reeds nu al schaarste is aan mijnbouwcapaciteit en zo ook is er schaarste wat betreft de verwerking van de betreffende delfstoffen. De oorzaak van deze schaarste is vooral ook interessant voor de milieuactivisten; de winning van al deze benodigde elementen is milieu vervuilend,
zeer zeker wat betreft Germanium !! Dit is waarom de uitbreiding van mijnen niet van de grond komt. Op grond van vervuiling zijn inmiddels zelfs al mijnen gesloten !!

China vertegenwoordigt in deze cyclus de meeste mijnbouw en verwerking van delfstoffen en is verreweg de grootste producent van het eerder genoemde Germanium (REE). Maar zelfs in China rijzen nu bezwaren en beperkingen rond de winning en verwerking van deze stof op basis van milieubezwaren. In
Groenland, dat de grootste Germaniumvoorraden herbergt, komt de winning op basis van mogelijke vergaande vervuiling niet van de grond.
Al zou het zo zijn dat men uitbreiding van capaciteit realiseert buiten China, dan leidt dit weer tot een ander bijkomend probleem. De productie (delving) en verwerking binnen China is namelijk veel goedkoper dan elders. Dit zou betekenen dat het produceren van elektrische auto‘s alleen maar duurder zal
worden, waardoor de consumentenprijs eveneens zal stijgen. Ook de schaarste die ongetwijfeld zal gaan toenemen, zal de prijs gaan opdrijven … En zoals u inmiddels wel heeft begrepen en ervaren, aan subsidiering via de overheid komt ook eens een einde ...

Volledig elektrisch rijden realistisch in 2050??? Het oordeel is aan u !

Met hartelijke groet,

Jo De la Roij,
hoofdbestuurder.

Geplaatst op: 15-11-2022

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord