Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 18-06-2024

Beste leden,

De zoektocht heeft even geduurd, maar na de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023 heeft Nederland na een zoektocht van 6 maanden sinds 29 mei jl. eindelijk een premier.

Schoof I
Zijn naam kent u inmiddels, Dick Schoof, en hij is de beoogde premier van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB.
Inmiddels circuleren al diverse bijnamen van de nieuwe premier die refereren aan zijn arbeidsverleden als hoogste baas bij Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zoals Dick Donder, Tricky Dick en de “lachende moordenaar".
Drie bijnamen zijn er al aardig wat, denk je wellicht. Toch kan ‘t zomaar zo zijn dat er een nieuw incident plaatsvindt wat Schoof een nieuwe bijnaam oplevert.
Persoonlijk vind ik dat we Dick Schoof een eerlijke kans moeten geven, want er zijn genoeg problemen in ons land en de rest van de wereld die vragen dat ons land snel én goed bestuurd wordt.
En aangezien hij gezegd heeft dat hij een premier voor alle Nederlanders wil zijn, moeten we hem het voordeel van de twijfel geven, toch?

Overige onderwerpen

Hoofdlijnenakkoord
De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn inmiddels tot een hoofdlijnenakkoord gekomen. Dit akkoord dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden.
Duidelijk wordt dat in 2025 Nederland zich mag verheugen op lastenverlichting, zo luidt de eerste concrete maatregel in het 25 pagina‘s tellende hoofdlijnenakkoord.
Die lastenverlichting is vooral gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens.
Wetend dat er nog vele aanpassingen zullen/kunnen/moeten plaatsvinden geef ik als voorzitter een eerste reactie die betrekking heeft op onze eigen leden, nl. de werkenden en niet-werkenden.

Opvallend is wel dat de nieuwe coalitie plotseling een heel andere uitleg van ‘bestaanszekerheid‘ geeft.
De hele tijd ging het daarover in de verkiezingen die tot deze formatie hebben geleid, en ook in de aanloop naar hun programmaakkoord op hoofdlijnen was het, ik citeer ‘mensen die NU geld nodig hebben‘ en ‘wat een schande‘. Zoiets schept verwachtingen. Of niet?
Daarnaast vind ik de bezuinigingen op werkende mensen verkeerd.
Er werd altijd gezegd “werken moet lonen" en wat van tevoren beloofd is, wordt weer niet nagekomen.
Aan de werkenden worden weer knollen voor citroenen verkocht, en is er weer sprake van een bezuiniging op werkende mensen, met name op mensen die al weinig verdienen, omdat het minimumloon niet omhoog gaat, de WW gekort wordt en het ambtenarenloon bevroren wordt.
Als Nederlandse burger stem ik op een partijprogramma, maar telkens weer zie je dat regeren en dus macht belangrijker zijn dan je verkiezingsbeloftes na te komen.
Daarnaast snap ik als voorzitter ook niet dat het salaris van ambtenaren wordt bevroren, en er tegelijkertijd ook bezuinigd gaat worden op het aantal ambtenaren mede ook vanwege het huidige tekort.

Zoals het akkoord er nu uitziet is het met name gericht op de middenklasse en ik vrees dat, indien er geen aanpassingen komen mensen met de laagste inkomens hiervan de dupe zullen worden.
Tegelijkertijd vind ik de plannen voor meer woningen en bijna gratis kinderopvang goed, zeker als je werken wilt stimuleren en niet moet vergeten die te belonen voor alle werknemers. Maar tegelijkertijd vraag ik me serieus af waar dat geld vandaan moet komen.
De belofte is meer vaste banen, maar ik ben benieuwd welke banen die zijn. Zijn het de slechtst betaalde banen waar velen hun neus vooroptrekken?
Nu al is uit zeer recent onderzoek bekend dat jongeren liever kiezen voor de functie van influencer dan voor loodgieter of leraar.

Sterke toename aantal WW‘ers in Limburg
Het massaontslag bij autofabriek VDL Nedcar zorgt nog steeds voor een toename van het aantal WW‘ers in Limburg. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering hier met ruim 18 %. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsverstrekker UWV.
Limburg telde in april 2024. 12.722 mensen met een WW-uitkering. Dat is een stijging van 18,2 % vergeleken met april 2023.
Het aantal WW-uitkeringen nam het sterkst toe binnen de sector ‘metaalindustrie, installatie en voertuigen‘ waartoe het inmiddels gesloten VDL Nedcar behoort.
Een schrale troost is wel dat in bijna heel Nederland meer mensen een werkloosheidsuitkering krijgen dan een jaar eerder.

Nederlandse economie is 1 biljoen euro waard
Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden.
Onlangs meldde het CBS dat de totale waarde van de Nederlandse economie in 2023 tot boven de 1 biljoen euro is gestegen.
Ja, u leest het goed. Een 1 met twaalf nullen, ofwel 1 biljoen euro: dat is de waarde van alle producten die Nederlandse ondernemingen, huishoudens en overheden vorig jaar hebben gemaakt, minus de inkoopwaarde. Van de bloemenwinkel tot Tata Steel en van de kapper tot de ambtenaar, ze hebben eraan bijgedragen dat de Nederlandse economie voor het eerst deze grens heeft geslecht.
Dankzij de inflatie, productiviteitsgroei en het toenemende aantal werkenden is de economie in minder dan twintig jaar verdubbeld in omvang.

Overlijden Ralph Thomas
Vakbond ABW werd op 5 maart jl. geheel onverwachts geconfronteerd met het heel droevige bericht over het plotselinge heengaan van onze zeer gewaardeerde collega Ralph Thomas, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.
In deze Vizier staat een “In Memoriam" waarin we stilstaan bij dit grote verlies van een bijzondere collega.

Hans Jacobs, nieuwe vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
Tegelijkertijd word je door dit grote verlies geconfronteerd met het feit dat we verder moeten, zeg maar back to business.
We zijn toen gestart met een sollicitatie procedure en zijn blij dat we geslaagd zijn om in korte tijd aan jullie te kunnen presenteren Hans Jacobs, de nieuwe vakbondsbestuurder bedrijvenwerk,

We hebben als organisatie best wel een emotionele én bijzonder drukke periode achter de rug en danken eenieder en in het bijzonder onze kaderleden die meteen bereid waren om ad interim de cao onderhandelingen te voeren namens onze vakbond. Een groot dank je wel aan hen te weten Jos Joosten en Ricardo van Impelen bij Vynova, Jos Rook bij OCI, Maurice Muermans bij Sabic, Fabian Kobus bij Dalli de Klok, Domenique Janssen en Andy Telg bij Mosa, Joyce Tummers bij Anqore, Thei Stoffels en Peter van der Sluijs bij Air Liquide.

Ook wil ik al onze vrijwilligers en ons secretariaat bedanken die wederom hebben bijgedragen aan onze drukke jaarlijkse “Hulp bij aangifte campagne (Huba- campagne)".
Dank je wel Ans Kolenburg, Irma Heida, Werner Gerards, Nico Roijen, Jos Rook en van het secretariaat Bea Dresen, Karin Hurxkens-Jelsma en Nicole Moran.
Ook nu weer geldt: Samen hebben we de klus geklaard én samen zijn we sterk(er)!

Algemene Vergadering
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen op onze Algemene Vergadering op maandag 28 oktober a.s. in Cultuurhuis Heerlen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt die dit jaar niet ‘s avonds plaats maar om 14.00 uur,

Ik wens u alvast een heel mooie zomervakantie.
Het wordt een sportieve maand met véél sport zoals het EK-voetbal 2024 in ons buurland Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs.

Een héél mooie zomer en mocht u op vakantie gaan, geniet en kom veilig terug.


Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 18-06-2024

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord