Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

NIEUWSBRIEF PENSIOENAKKOORD 19-06-2019

Heerlen, 19 juni 2019

Beste ABW-leden,
Na bijna 10 jaar heeft Nederland een pensioenakkoord.
Hoera zou je zeggen, omdat onder sociale partners er een en al euforie heerst.
Maar wij van de Vakbond ABW verkeren totaal niet in een jubelstemming omdat we helemaal niet blij zijn met dit akkoord.
Hoewel we niet (kunnen/mogen) mee doen aan deze landelijke onderhandelingen hebben we wel een mening, en een nogal duidelijke: Namelijk dat we nogal verbaasd zijn dat er in zulke grote getale VOOR het pensioenakkoord gestemd is, terwijl we in de wandelgangen, op de bedrijven en waar dan ook nog steeds grote onvrede horen over dit akkoord en dus een totaal ander geluid. Je zou bijna denken dat deze uitslag door hackers beïnvloed is...
Ook ons hoofdbestuur heeft zich nadrukkelijk tegen dit pensioenakkoord uitgesproken en vastgesteld dat hetgeen wat er nu als een akkoord wordt gepresenteerd een aanfluiting is van wat we eigenlijk hadden mogen verwachten na bijna 10 jaar onderzoek en onderhandelen. Later meer over wat wij van de Vakbond ABW vinden.

Maar een ding staat vast: Er is een nieuw Pensioenakkoord 2019!
Pensioen en alles wat er zo een beetje mee te maken heeft, is een nogal taai en droog onderwerp. Nederland kent zoveel pensioendeskundigen, en in dit geval geldt ook hier zoveel geleerden zoveel meningen.
Pensioenregelingen zijn veel te ingewikkeld en vaak onuitvoerbaar. Pensioenfondsen beamen dat ook. Daarom is het voor velen ook een beetje een gewoonte om dit onderwerp zo lang mogelijk van zich af te schuiven. Maar als de pensioengerechtigde leeftijd nadert, dan beginnen we met een inhaalslag, namelijk zoveel mogelijk te weten komen in vaak een veel te korte tijd. Wil je dan nog maatregelen voor je zelf treffen, dan is het vaak ook te laat.
Wij van de Vakbond ABW vinden dat u toch minimaal moet weten wat in het onlangs bereikte pensioenakkoord staat en wat u eventueel te wachten staat als dit akkoord werkelijkheid wordt.
Vandaar dan ook een opsomming van de belangrijkste punten:

1. Inzicht in wat je betaalt en wat je ontvangt bij pensioen.
Deelnemers moeten meer inzicht krijgen in wat zij betalen en wat ze kunnen verwachten als ze met pensioen gaan.
Je spaart meer voor je eigen pensioenpotje. Tegelijkertijd wordt er geen zekerheid meer gegeven over de hoogte van het pensioen.

2. De doorsneesystematiek, waarbij alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie betalen, wordt afgeschaft en vervangen door een premie die meer leeftijdsgebonden is.

3. Pensioenen korten en laten stijgen, wordt makkelijker.
Het belangrijkste verschil is dat de pensioenen sneller en makkelijker meebewegen met de economie. Pensioenfondsen moeten buffers hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Fondsen mogen er tien jaar over doen als die buffers niet aan het vereiste minimum voldoen. Daardoor wordt de pijn vooruitgeschoven en krijgen mensen er pas mee te maken als het economisch juist weer goed gaat.
Dit zien we bijvoorbeeld nu bij de metaalfondsen PMT en PME. Deelnemers worden mogelijk volgend jaar gekort, omdat de fondsen de afgelopen jaren in zwaar weer zaten. Hetzelfde dreigt in 2021 voor deelnemers van ABP (overheid en onderwijs) en PFZW (zorg).
Met minder strikte regels kunnen pensioenen eerder worden verhoogd als er goede rendementen worden gehaald. Gaat het economisch slecht, dan wordt er juist eerder gekort.
Doordat de zekerheid over de hoogte van de pensioenen wordt losgelaten, zijn er ook geen grote buffers meer nodig. Ook daarom kunnen pensioenen sneller meebewegen met de economische ontwikkelingen.

4. AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar.
De leeftijd voor het ontvangen van AOW, het pensioen dat door de staat wordt uitgekeerd, wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden.
Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de oude situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.
Ook de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de gemiddelde levensverwachting wordt minder streng. Nu moet je een jaar langer doorwerken als we gemiddeld een jaar ouder worden. Dat wordt aangepast naar acht maanden langer doorwerken.

5. Eerder stoppen met werken.
Als je nu eerder wil stoppen met werken, dan krijg je de AOW-uitkering niet eerder. Je moet dus een groot deel van je gespaarde pensioen naar voren halen om niet al te veel in inkomen achteruit te gaan. Je pensioen wordt dan ook een stuk lager. Dat moet anders! Daarom kunnen werkgevers en werknemers straks samen bij CAO-onderhandelingen afspreken dat de werknemer eerder stopt met werken, een klein deel van zijn pensioen naar voren haalt en de werkgever een deel salaris doorbetaalt.
Nu is het zo dat het kabinet vervroegd pensioen wil ontmoedigen, dus moet je in dat geval een flinke boete betalen. Het is dus duur om vervroegd met pensioen te gaan, vooral voor mensen met een laag inkomen. Die boete gaat nu tijdelijk van tafel, althans voor een deel. Werkgevers krijgen een vrijstelling voor de eerste 19.000 euro bruto per jaar als een werknemer binnen drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stopt met werken. Die 19.000 euro is niet toevallig gekozen. Het bedrag is ongeveer gelijk aan een netto-AOW-uitkering. Zo kun je als werknemer dus eerder stoppen met werken, zonder dat je je pensioen al te veel opeet. Deze regeling is vooral gunstig voor mensen met een laag inkomen. Vaak is dit ook de groep met zwaar werk.
Maar wat het kabinet niet duidelijk zegt is dat ze beslist niet wil dat hier massaal gebruik van wordt gemaakt, want dan wordt de maatregel te duur. Daarom wordt er extra geld uitgetrokken om afspraken te maken voor werknemers, zodat zij gezond hun pensioenleeftijd kunnen halen. Denk aan om- en bijscholing, generatiepactregelingen en loopbaanbegeleiding.
Er wordt dus tijd gekocht, zodat werkgevers en werknemers aan een definitieve oplossing kunnen werken.

6. Pensioen en verzekering voor zelfstandigen.
Zelfstandigen, maar ook uitzendkrachten, moeten een goed pensioen kunnen afsluiten.
Veel zelfstandigen bouwen nu namelijk weinig of geen pensioen op en dat kan leiden tot een grote inkomensval. De mogelijkheden zijn ook beperkter vergeleken met werknemers in vaste dienst die via hun werkgever zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Het kabinet krijgt de opdracht om het voor zelfstandigen eenvoudiger te maken zich vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten in de sector of het bedrijf waar zij voor werken. Ook voor zzp'ers die in meerdere sectoren werken, moeten er mogelijkheden komen.
Reactie Vakbond ABW
Vakbond ABW roept al vanaf het moment dat het duidelijk ging worden dat de pensioenleeftijd definitief naar 66, 67 en zelfs mogelijk naar 68 jaar verlegd zou gaan worden, dat 65 jaar de leeftijd moet blijven om met pensioen te gaan. We worden weliswaar ouder, maar zeker niet gezonder en alleen dat argument zou - ons inziens - al voldoende moeten zijn om een latere pensioenleeftijd tegen te houden.
Dus voor ons blijft sowieso overeind dat 65 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn. Dat de 65-jarige leeftijd niet in stand gehouden zou kunnen worden, omdat het niet meer betaalbaar zou zijn is ook voor vele geleerden absoluut niet het geval. Ook geldt hier weliswaar weer zoveel geleerden, zoveel meningen, maar mocht er al iets waar zijn van een tekort aan geld, dan zijn er tig andere mogelijkheden om dat op een andere manier te financieren. Ook de Vakbond ABW is zeker niet overtuigd van het gegeven dat de AOW met 65 jaar is niet meer betaalbaar zou zijn.
De politiek sprak onlangs nog breed haar steun én erkenning uit dat de verhoging van de AOW-leeftijd te rigide is aangepakt. En toch wordt in het pensioenakkoord hierover niet voldoende toezeggingen gedaan. Ook vinden we dat het nieuwe akkoord geen achteruitgang mag en kan betekenen voor de deelnemers. Als bijvoorbeeld de levensverwachting weer toeneemt, dan moeten we in het nieuwe pensioenakkoord veel langer doorwerken. Er mag ook geen sprake zijn van 'pech- en gelukgeneraties'. Ook vinden we dat er bij afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek compensatie moet komen. En zo zijn er nog veel meer issues waarvan wij verwacht hadden dat die veel beter geregeld zouden worden in het grootst gepresenteerde pensioenakkoord.
Wij benadrukken nogmaals dat we dit akkoord een fragiel akkoord vinden, en dan drukken we ons nog netjes uit. In het hele pensioenakkoord staan misten en maren en ook wordt nergens uitleg gegeven van de uitwerkingen. En ons inziens zit juist daar het grote venijn in.
En stel dat de handelsoorlog met Amerika en China doorgaat, wat dan? En zo kunnen we nog meer argumenten opsommen die benadrukken dat dit echt een fragiel akkoord is.
Verder is er nog een aanzienlijk aantal knopen die moeten worden doorgehakt, zoals wat is een zwaar beroep. Zijn dat zware fysieke beroepen of ook zware geestelijke beroepen?
Pensioenregelingen zijn natuurlijk ingewikkeld, soms onzinnig ingewikkeld en vaak daardoor ook onuitvoerbaar. Van deze extreem gecompliceerde pensioenwereld moeten we af. Stop die complexiteit. Dat vindt ook Cees Grimbergen, programmamaker bij Omroep MAX.
Er zit zoveel geld in de pensioenpot. Er wordt gesproken over 1.350 miljard euro; dat ziet er dan zo uit: € 1.350.000.000.000.
We hebben misschien wel het beste pensioenstelsel ter wereld. Alleen er is geen vertrouwen meer in het pensioenstelsel en dat vertrouwen moeten we terug winnen. Maar de Vakbond ABW is van mening dat het met dit pensioenakkoord zeker niet zal lukken.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Jack Hurxkens,
voorzitter.

VAKBOND ABW: STERK IN MAATWERK!

Volg ons ook op Twitter
Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen
Postbus 5, 6400 AA Heerlen
T +31 (0)45-571 99 55
F +31 (0)45-571 53 60
E balie@vakbondabw.nl
I www.vakbondabw.nl

Geplaatst op: 19-06-2019

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord