Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

NIEUWSBRIEF PRINSJESDAG 2019 19-09-2019

Dinsdag 17 september jl. was het de derde dinsdag in september en dus Prinsjesdag. Op Prinsjesdag word je altijd overspoeld door
cijfertjes en dat maakt het lastig om het overzicht te bewaren.
We zetten de belangrijkste maatregelen voor onze leden van Prinsjesdag op een rij.
Niet alle in dit artikel genoemde veranderingen zijn definitief. Over een deel van de voorstellen moet nog gestemd worden in de debatten bij de Algemene Beschouwingen die nu plaatsvinden én in oktober a.s. bij de Financiële Beschouwingen.

Inkomen
• Voor de meeste huishoudens neemt de koopkracht toe. Gemiddeld gaat het in 2020 om een stijging van 2,1 %. De middeninkomens (een bruto jaarsalaris tussen de 35.000 en 75.000 euro) gaan er 1,8 tot 2,4 % op vooruit. Hoge inkomens (vanaf 75.000 euro) zien een stijging van 2,3 %. De koopkracht van lage inkomens neemt met 1,4 % het minst toe.
• Aanvankelijk zou het aantal belastingschijven pas in 2021 van vier naar twee gaan, maar de invoering is vervroegd naar 2020. Nu zijn er nog de drie tarieven 36,65 %, 38,1 % en 51,75 % voor vier verschillende schijven. In 2020 zijn er nog twee tarieven over: 37,35 % voor het inkomen tot en met 68.507 euro en 49,5 % voor alles daarboven. Door deze aanpassing maakt het minder uit of het inkomen van een huishouden door één of twee personen wordt verdiend.
• De algemene heffingskorting gaat omhoog en dit is voordelig voor mensen met een jaarinkomen tot 68.507 euro. Het is een extra verhoging boven op de stapsgewijze verhoging die dit jaar al is ingezet. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoe lager het inkomen, hoe groter de korting uitvalt.
• Vanaf volgend jaar stijgt de belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers mee met de inflatie. Het maximum kan, afhankelijk van de inflatie, in stappen van 100 euro stijgen of gelijk blijven. Dit jaar was de belastingvrije vergoeding maximaal 1.700 euro. Waarschijnlijk stijgt dit bedrag pas in 2021 naar 1.800 euro.

Kinderen
• Vanaf 1 juli 2020 wordt het verlof van partners in het eerste half jaar na de geboorte met vijf weken uitgebreid. Tijdens die periode wordt het loon voor 70 procent doorbetaald. De vijf weken komen boven op de vijf dagen verlof die fulltimers sinds begin dit jaar krijgen.
• Meer ouders komen in 2020 in aanmerking voor een kindgebonden budget. Er komen ongeveer 294.000 ouderparen in aanmerking voor deze bijdrage voor de kosten voor kinderen tot achttien jaar. Ouders met een middeninkomen krijgen volgend jaar 990 euro extra kindgebonden budget.

Zorg
• De gemiddelde zorgpremie gaat in 2020 naar verwachting met zo'n 37 euro omhoog. Dit komt neer op een verwachte premie van 118,50 euro per maand en per jaar in totaal 1.422 euro. Dit is overigens alleen een inschatting van het kabinet, want de zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de zorgpremies. Uiterlijk 12 november a.s. worden die bekendgemaakt.
• Ook stijgt de zorgtoeslag in 2020 harder dan de premies om de koopkracht van vooral lagere inkomens te verbeteren. Voor alleenstaanden stijgt de toeslag met 67 euro en voor meerpersoonshuishoudens met 95 euro per jaar.
• Ouderen en chronisch zieken zijn vanaf volgend jaar maximaal 19 euro per maand kwijt aan een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Deze bijdrage voor algemene voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is nu nog afhankelijk van het inkomen.

Wonen
• Het kabinet kijkt naar een aanpassing van de overdrachtsbelasting. Mogelijk gaan starters op de woningmarkt een lager percentage van de aanschafwaarde aan overdrachtsbelasting betalen. Hierbij wordt nog wel gekeken of die maatregelen "uitvoerbaar, effectief en proportioneel" zijn.
• Huishoudens met een jaarverbruik van 1.179 kubieke meter gas en 2.525 kWh elektriciteit zijn volgend jaar zo'n 100 euro minder kwijt aan energiebelasting dan in 2019. Consumenten gaan meer belasting voor aardgas betalen, maar minder voor elektriciteit. De belasting voor gas gaat omhoog met 0,0399 euro per kubieke meter (het tarief is nu 0,2931 euro). Voor elektriciteit hoeft volgend jaar per kWh 0,0009 euro minder betaald te worden (het tarief is nu 0,0986 euro). Ook wordt in 2020 per aansluiting 435,68 euro afgetrokken van de energiebelasting. Dit jaar ging het nog om 257,54 euro.
• Voor meerpersoonshuishoudens die een sociale huurwoning willen huren, gaat mogelijk een hogere inkomensgrens gelden. Het kabinet wil de grens verhogen van 38.035 naar 42.000 euro. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens mogelijk omlaag naar 35.000 euro.

Studie en digitale uitgaven
• Ook in 2020 betalen studenten voor hun eerste collegejaar slechts de helft van het collegegeld. Bij de lerarenopleiding geldt zelfs een korting voor de eerste twee collegejaren.
• Het btw-tarief voor e-books, digitale kranten en digitale tijdschriften gaat omlaag van 21 naar 9 procent. Dit btw-tarief geldt ook voor papieren kranten, tijdschriften en boeken.

Lastenverlichting
Lagere- en middeninkomens moeten er op vooruitgaan. Er zou ruimte zijn voor zo‘n drie miljard aan extra lastenverlichting.

Koopkracht
Een doorsnee huishouden zou er 2,1 procent op vooruit moeten gaan in koopkracht. Dit betekent dat de helft van de huishoudens volgend jaar er meer bij krijgt dan 2,1 procent en de andere helft juist minder dan dat percentage. Het koopkrachtcijfer is flink hoger dan de stijging van 1,2 procent die aanvankelijk nog werd verwacht. Werkenden zouden er 2,4 procent op vooruit moeten gaan. Gepensioneerden staan geraamd op 1,1 procent. Tweeverdieners gaan er met 2,3 procent het meeste op vooruit, alleenstaanden blijven hangen op 1,7 procent.
Meer hierover ziet u in bovenstaande afbeelding. .

© AD/Rijksoverheid

Reactie Vakbond ABW
Vakbond ABW is een bond voor iedereen en vindt dat alle inkomensgroepen er op vooruit moeten gaan.
In bovenstaand overzicht ziet u dat de gemiddelde koopkrachtstijging minder is voor uitkeringsontvangers en gepensioneerden.
We gaan er dan ook vanuit dat in de komende debatten er een aanpassing komt op de begrotingen van de diverse ministeries.

In de stukken zien we dat er geld is gereserveerd voor het in juli jl. door partijen geaccordeerde en afgesloten Pensioenakkoord, een akkoord dat wij van de Vakbond ABW van meet af aan afgekeurd hebben omdat we vinden dat na 10 jaar onderhandelen alle Nederlanders recht hebben op een goed en fatsoenlijk pensioen. We vinden dat dit pensioenakkoord vol onduidelijkheden zit en meer doet beloven dan mogelijk is. Zeg maar knollen voor citroenen verkopen aan alle Nederlanders.
Als nu blijkt dat de dekkingsgraden van de 4 grootste pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT en PME, behoorlijk gedaald zijn en wellicht de pensioenen weer gekort moeten worden dan snappen we dit niet.
Vakbonden en oppositie dreigen als dit gaat gebeuren het pensioenakkoord van tafel is.
Bij het lezen en horen van deze berichten denken wij van de Vakbond ABW, 'goh waarom pas nu, wij van de Vakbond ABW zagen meteen in dat dit akkoord van geen kanten deugt.'
Anno 1ste kwartaal 2019 blijkt dat pensioenfondsen 1400 miljard - misschien nu wel 1500 miljard- beheren. Vele deskundigen zeggen dat dit geld meer dan genoeg is en dat kortingen 'not done' is. Wie heeft er nu gelijk en wie liegt er nu?
Beste leden, het wordt tijd dat dit snel duidelijk wordt.


VAKBOND ABW BESTAAT OP 23 SEPTEMBER 75 JAAR!


VAKBOND ABW: STERK IN MAATWERK!

Geplaatst op: 19-09-2019

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord