Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 20-09-2023

Adieu Rutte IV
Op 7 juli 2023 kwam kort na 20.00 uur het nieuws naar buiten: de stekker gaat uit kabinet-Rutte IV. De maandenlange discussie over maatregelen om de asielinstroom te beperken is na dagen van crisisoverleg definitief geklapt.
Juist in deze tijd van oorlog en grote onrust in de wereld komt de val van het kabinet zeer ongelegen. Maar het is zoals het is.
Er komen nieuwe verkiezingen en die vinden plaats op woensdag 22 november a.s. Nederland zal dan bepalen wie en welke partijen Nederland zullen besturen.
Opvallend is dat vele bewindslieden en Kamerleden met héél veel ervaring de Kamer/politiek nu vaarwel zeggen.
Andere politici zullen dus uitgedaagd worden om hun skills - en nog belangrijker - hun drive te illustreren.
Velen zeggen dat het Kamerlidmaatschap een mooi & eervol ambt is, laat het ook dan zien denk ik, want de Nederlandse kiezers rekenen op diegenen op wie ze gestemd hebben en verwachten daar ook de gedane beloftes van.
En op wie zal ik stemmen?
Eerlijkheidshalve weet ik het nu echt niet meer. Zo vaak heb ik op een partij gestemd vanwege het partijprogramma, en van dat programma bleef dan vaak niet veel over na de formatieperiode. Mijns inziens draaide het dan om slechts één ding: REGEREN!
Dus… de tijd zal het leren!

Inflatie
De inflatie in Nederland is afgelopen maand verder afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle eerste raming. Dat kwam vooral door lagere energie en brandstofprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe, maar iets minder sterk dan in juli jl.

Armoede
De begroting voor volgend jaar is rond. Het Kabinet trekt 2 miljard uit om gezinnen te helpen die in de armoede dreigen te belanden.
Volgens demissionair financiënminister Sigrid Kaag is er sprake van een ‘evenwichtig pakket‘. De details van het pakket worden bekendgemaakt op Prinsjesdag op 19 september a.s.
De 2 miljard gaat naar een betere koopkracht voor de lagere en middeninkomens. Dat wordt onder meer betaald door de lasten voor bedrijven en de hoogste inkomens te verhogen.

Omdat het kabinet is gevallen, komt er weinig nieuw beleid. Van demissionaire kabinetten wordt verwacht dat ze terughoudend zijn met grote uitgaven. Toch komt er geld voor armoedebestrijding: het Centraal Planbureau waarschuwde onlangs reeds voor fors toenemende armoede als het kabinet niet zou ingrijpen. Verschillende armoederegelingen zouden eind dit jaar aflopen zonder actie van het kabinet.

September: Maand van de Vakbond!
De maand september is door een collega vakbond uitgeroepen tot maand van de vakbond. Ook is het die vakbond gelukt om in de cao Nederlandse Universiteiten een mooie afspraak te maken nl. “September is de maand van de vakbond!" en als in deze maand lid wordt dan betaalt je werkgever het eerste jaar de helft van je contributie.
Als voorzitter vind ik dit niet alleen een goed & nobel streven maar nieuw is dit zeker niet. Want bijna 10 jaar geleden heb ik persoonlijk ook zo‘n afspraak gemaakt in de ondernemimgscao van Please – een landelijk payroll bedrijf.
Wij haalden destijds geen landelijke publiciteit hiermee, maar de Vakbond ABW was dus ook al 10 jaar geleden bezig met mooie afspraken te maken in cao‘s.

Krapte arbeidsmarkt
Bedrijven kunnen nu al moeilijk aan personeel komen, maar uitkeringsinstantie UWV verwacht dat vergrijzing dit de komende jaren nog verergert. Vooral na 2025 zijn er structureel te weinig mensen beschikbaar. Digitalisering, arbeidsmigranten en werken na het pensioen kunnen dit oplossen.
Oorzaak van de problemen is wat het UWV de "dubbele vergrijzing" noemt. Niet alleen gaan er de komende decennia steeds meer mensen met pensioen, zij worden ook nog eens ouder. Daardoor is er bivoorneeld meer behoefte aan zorgmedewerkers, terwijl daar nu al grote tekorten aan zijn.
Tegelijkertijd stromen de komende tijd niet zoveel jongeren de arbeidsmarkt op. In 2021 waren er voor elke AOW-gerechtigde nog drie werkenden. Tegen 2040 is dat gedaald naar iets meer dan twee.
Als de omstandigheden niet veranderen, moeten straks minder mensen meer werk doen.
Volgens het UWV krijgt heel Nederland te maken met de gevolgen van de vergrijzing. Maar de problemen worden waarschijnlijk het grootst aan de randen van het land, zoals Limburg, Noordoost-Groningen en de Achterhoek.
Hoewel de problemen groot zijn, ziet de instantie ook oplossingen. Zo zouden ouderen langer kunnen doorwerken, bijvoorbeeld door na hun pensioen vrijwilligerswerk te doen.
Ook zou digitalisering een oplossing kunnen zijn, omdat je daarmee de productiviteit kunt verbeteren zonder extra personeel. Verder denkt het UWV aan flexibele werktijden voor mantelzorgers, zodat zij deels aan het werk kunnen blijven.
Daarnaast zouden arbeidsmigranten onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Wel ziet het UWV daar een aantal problemen. Zo ligt migratie politiek gevoelig. Een andere optie is het verhogen van de arbeidsparticipatie. Hoewel in Nederland relatief veel mensen een baan hebben, zou dat aantal toch nog verder omhoog kunnen.

Ouderenzorg
Als er niets gebeurt, dreigt zeker de ouderenzorg al in de nabije toekomst onhoudbaar te worden. Maar zelfs met stevige maatregelen nemen tekorten toe en zijn harde keuzes onontkoombaar. Ouderen zullen hoogstwaarschijnlijk meer betalen voor minder zorg. Dat concluderen ambtenaren in een adviesrapport aan demissionair minister Conny Helder van Langdurige Zorg. Wat voor maatregelen er ook worden genomen, ouderen zullen in de toekomst minder zorg kunnen krijgen dan nu het geval is, blijkt uit het zogenoemde interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). De gevolgen zullen voor velen direct of indirect voelbaar zijn.
Wij van Vakbond ABW zullen vragen om heldere en eerlijke communicatie, en indien nodig ageren richting Den Haag.
We zullen dan ook kritisch en aandachtig de plannen hieromtrent volgen op Prinsjesdag op 19 september a.s.

En zoals u al vele jaren van ons gewend bent, ontvangt u vlak na Prinsjesdag via e-mail een Nieuwsbrief van ons voorzien van ons commentaar op de door het Kabinet gepresenteerde beleid.

Google 25 jaar
Onlangs vierde Google zijn 25 jarig bestaan.
Het is ongelooflijk hoe populair deze zoekmachine is.
Door de goede zoekresultaten werd Google in korte tijd de meest gebruikte zoekmachine. Kun jij een maand zonder Google? Die kans is erg klein, want het techbedrijf is overal aanwezig met zijn producten en diensten.
Google ontwikkelde ook vele nieuwe producten en diensten, zoals maildienst Gmail, navigatiedienst Google Maps en het Android-besturingssysteem voor smartphones. Ondanks het feit dat de concurrentie om de hoek komt kijken, ben
ik een trouwe gebruiker hiervan.

Algemene Vergadering
Bij het schrijven van mijn column zijn we druk doende met de voorbereidingen op onze jaarlijkse Algemene Vergadering die op 23 oktober a.s. plaatsvindt.
Graag zie ik dat veel ABW-leden deze bijwonen, om samen het beleid uit te stippelen in het hoogste orgaan van onze vakbond.
Maar al vele jaren leert de realiteit dat de factor tijd het verliest van solidariteit.

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 20-09-2023

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord