Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Aantal flexbanen voor het eerst in jaren afgenomen 20-12-2019

Voor het eerst in lange tijd is het aantal werknemers met een flexibel of tijdelijk contract afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS waarover het FD schrijft. In het eerste kwartaal van 2019 waren er 1.922.000 flexwerkers. Dat waren er 7000 minder dan een jaar eerder.
Jos Joosten
De afname valt samen met een forse toename van het aantal vaste contracten. Dat wijst erop dat veel flexwerkers een vaste baan hebben gekregen. Vermoedelijk komt dat doordat werkgevers vanwege de krappe arbeidsmarkt medewerkers aan zich willen binden.

Flexwerkers
Onder 'mensen met een flexibele arbeidsrelatie' verstaat het CBS werknemers met een tijdelijk contract of een nul-uren-contract, oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten. Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn een aparte categorie.
De Eerste Kamer praat juist over de nieuwe arbeidsmarktwet van minister Koolmees, die vaste contracten wil stimuleren door flexwerk duurder te maken. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland is bang dat seizoenswerk daardoor veel duurder wordt.
Volgens Jacco Vonhof van MKB-Nederland laten de nieuwe cijfers zien dat de arbeidsmarkt prima werkt en is de wet van Koolmees overbodig. "Als je ziet dat de arbeidsmarkt al de goede beweging maakt, kun je je afvragen of het nodig is en of we niet heel even kunnen wachten, voordat we onheil over onszelf afroepen", zegt Vonhof in het FD.

Bijna verdubbeld
Het aantal flexwerkers steeg jarenlang vrijwel onafgebroken. In 2004 waren het er net iets meer dan een miljoen, nu bijna het dubbele. Alleen in 2010 was er een afname, maar dat was in een tijd dat de werkloosheid snel steeg. Ook het aantal vaste banen daalde toen fors.
Net als het aantal flexwerkers stijgt het aantal zzp'ers voortdurend: van 648.000 in 2004 tot 1.074.000 in het eerste kwartaal van dit jaar. En die groei is nog niet ten einde.
Het aantal werknemers met een vast contract fluctueert, maar de trend was de laatste jaren dalend. Begin 2004 waren er 5.676.000 mensen met een vast contract, in het eerste kwartaal van 2018 waren het er bijna 400.000 minder. Maar sindsdien is er een opvallende stijging: er kwamen bijna 200.000 vaste contracten bij. Het zijn er nu 5.472.000, zie ook onderstaande afbeelding.


Bron: CBS/NOS

Het is wel de vraag of er sprake is van een structurele trendbreuk. "Door de krappe arbeidsmarkt willen werkgevers mensen aan zich binden, dus is het logisch dat het aantal flexbanen nu afneemt", zegt bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer in het FD. Als de economie inzakt, kan volgens hem weer het omgekeerde gebeuren.
Verder zijn het vooral de hogeropgeleiden die profiteren van het groeiende aantal vaste banen. Onder lageropgeleiden stijgt het aantal flexcontracten nog steeds.
Bron: NOS Nieuws

Redactie OR-Online.nl:
Vooral de laatste zin van dit artikel is opmerkelijk. Hoewel het hele artikel de aandacht vestigt op het fenomeen dat sinds 2018 aan de hand is, blijkt dat het aantal flexcontracten onder lager opgeleiden (of praktisch opgeleiden) toeneemt. En er is nogal wat praktisch talent in Nederland. En die profiteren niet mee van de geschetste ontwikkeling. En hier ligt een mooie kans voor ondernemingsraden. Wellicht is aandacht vragen voor flexarbeid versus een grotere baanzekerheid niet een onderwerp waar veel ondernemingsraden direct van opspringen, maar tegen medezeggenschapsland zouden we willen zeggen om dit onderwerp niet zomaar te passeren. Al stel je maar de vraag hoe de verhouding flex-vast geregeld is binnen de eigen onderneming. Dat zet de bestuurder (en HRM hoogstwaarschijnlijk) aan het denken. Een goede verhouding flex-vast zou bij voorkeur niets moeten zeggen over de huidige krappe arbeidsmarkt, maar juist iets over goed werkgeverschap. En daar kan de ondernemingsraad volgens mij een prima gesprek over voeren met hun bestuurder.
Bron: OR -Online

Jos Joosten, hoofdbestuurder.

Bron: Weblog Hoofdbestuurder
Geplaatst op: 20-12-2019

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord