Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen… 20-12-2021

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Omicron…

Dit is geen Grieks alfabet, maar de namen van een aantal bekende mutaties van het Covid-19 virus dat ruim 1,5 jaar de wereld gijzelt, waarbij Alfa staat voor de Britse variant, Beta voor de Zuid-Afrikaanse, Gamma voor de Braziliaanse en Delta voor de Indiase.
En sinds het weekend van 27 en 28 november jl. kunnen we aan deze opsomming helaas nog een variant toevoegen en wel de omicron, afkomstig uit Zuid-Afrika.
Corona zet met een nieuwe variant alweer de wereld op zijn kop, waarbij de kernvragen zijn hoe schadelijk is die, en zijn we met onze vaccinaties én boosterprik hiertegen beschermd.
Daar dit alles nieuw is, moet er nog veel onderzocht worden en is bij het schrijven van mijn weblog dit nog niet bekend.
Was ik op onze Algemene Vergadering nog zo optimistisch over het indammen van het virus door de hoge vaccinatiegraad, zijn we nog geen 6 weken na dato overrompeld met het rappe tempo van de sterk opgelopen coronacijfers en dus hoge aantal besmettingen.
Het gevolg: De coronomaatregelen zijn opnieuw weer verscherpt. Maatregelen die voor ons allemaal zeer zeker niet als prettig ervaren worden. Maar kom op, we hebben allen toch een grote verantwoordelijkheid om dit virus tegen te gaan en uit te roeien, en onze economie, zorg, onderwijs en maatschappelijke leven weer op gang te krijgen en op peil te houden? Dat willen we toch allemaal? Want echt, alleen samen krijgen we corona onder controle en daarom wordt van eenieder een inspanning gevraagd.
Doen we dat niet, dan zal het never nooit lukken, en zullen we wellicht nooit meer terug kunnen naar de samenleving die we voor Covid-19 kenden.
Dus richt ook ik als voorzitter me tot jullie en vraag aan jullie om je verantwoordelijkheid te nemen in het uitroeien van dit virus!

Maar gelukkig is er ook goed nieuws.
We hebben als Vakbond ABW weer drukke maanden hebben gehad. Zo hebben we na ruim 1,5 jaar weer onze Algemene Vergadering kunnen houden. Meer hierover kunt u in de kersteditie van ons vakblad Vizier lezen.
Ook hebben we weer een 100-jarige als erelid mogen benoemen, op zich een geweldig unicum.
Daarnaast hebben we weer bedrijfscao‘s afgesloten bij AnQore, Celanese en OCI. Een aantal onderhandelingen bij overige bedrijven is nog gaande. Ook hebben we een opsomming gedaan van de onlangs afgesloten cao‘s in Nederland, zie eveneens elders in dit nummer.
Een aantal andere belangrijke artikelen kunt u terugvinden in de rubriek “Voor u gelezen". En nog veel meer, dus lees deze Vizier!
De loonmutaties en eenmalige uitkeringen gaan we vanaf nu plaatsen op onze website en niet meer in Vizier (dit vanwege ruimtegebrek). Voor de periode september 2021 tot en met januari 2022 verwijzen we naar onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek “Nieuws".

Er is ook ander prachtig nieuws, want na jaren stagnatie stormt Europa ineens in volle vaart af op een in heel Europa geldend - maar per land in hoogte verschillend - wettelijk minimumloon. Mede dankzij president Macron, gaan ook Nederlandse minimumloners er straks, als het aan het Parlement ligt, dik 3 euro per uur op vooruit. Hiervoor zijn nog wel onderhandelingen nodig met ambassadeurs en EU-ministers van de 27 lidstaten, maar als de 27 EU-ministers hun ambassadeurs volgen, kan op 7 december de trialoog van start: het gebruikelijke overleg tussen Commissie, Parlement en lidstaten.
Komen alle partijen tot consensus, dan betekent dit voor Nederland een bruto minimumloon van 14 euro. Nu is dat nog 10,80 euro (bij een werkweek van 36 uur) of 10,24 euro (bij een werkweek van 38 uur). Behalve Nederland zitten nog 22 andere landen onder het op deze manier berekende minimumloon.
Bij de Europese vakbeweging, die zwaar mee lobbyde, gaat
voorzichtig de vlag uit, ook al omdat het Parlement in één moeite door wil regelen dat straks in elk land minstens 80% van de werknemers onder een cao gaat vallen. Dat is belangrijk nieuws omdat de landen met de minste cao-werkers de slechtste lonen hebben.
Zeven op de tien hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij komen na lange diensten thuis in koude huizen, omdat ze de energieprijs niet kunnen betalen. Ze eten minder en van slechtere kwaliteit. En steken zich in de schulden om hun huur te kunnen betalen. Dit is geen manier om werkenden die in de maatschappij een rol vervullen, te bedanken voor hun inzet.
Over die armoede van werknemers heb ik in onze Algemene Vergadering ook mijn grote zorgen uitgesproken.
Maar gelukkig is het tij aan het keren, ook bij de lidstaten. Met dit goede nieuws wil ik samen met u het jaar 2021 afsluiten.

Ik wens u allen fijne feestdagen en blijf vooral gezond!

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Geplaatst op: 20-12-2021

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord