Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 23-09-2019

Op 5 mei jl. vierden we Bevrijdingsdag, de dag waarop we onze vrijheid terugkregen na de Tweede Wereldoorlog.
Nooit meer oorlog is nu relevanter dan ooit.
Jack Hurxkens
We willen allen in vrede leven en zijn haat, geweld, onverdraagzaamheid en terrorisme dan ook meer dan zat.
Vaak genoeg realiseren we ons niet voldoende hoe belangrijk én kostbaar onze vrijheid is.
Een leven in vrijheid, is niet plotsklaps tot stand gekomen. Hier zijn én worden vele offers voor gebracht, veelal gekenmerkt door bloed, zweet en tranen.
Daarom moeten we ons altijd goed realiseren én eigenlijk dankbaar zijn voor dingen die misschien vanzelfsprekend lijken, maar niet zomaar tot stand zijn gekomen.

Datzelfde geldt ook voor onze rol als Vakbond ABW.
75 jaar geleden zijn we kort na de bevrijding van Limburg in 1944 opgericht.
Heerlen is op 17 september 1944 bevrijd en onze vakbond is 6 dagen later opgericht, namelijk op 23 september 1944.
Hoe dapper zijn én waren onze oprichters om op 23 september 1944 een vakbond op te richten vrij van politiek en kerk (godsdienst), met slechts één doel: de behartiging van de belangen van haar leden. Dit was zeker in die tijd een enorme uitdaging.

Deze belangenbehartiging heeft gezorgd voor verworvenheden die voor sommigen nu misschien vanzelfsprekend lijken, maar als die er niet waren gekomen dan zouden we bij wijze van spreken qua arbeidsvoorwaarden terug gaan naar de ijstijd of te maken krijgen met
buitengewoon asociale toestanden, die op bepaalde vlakken nu nog steeds in Amerika aan de orde zijn.
Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) waarin de rechten van werknemers vastgelegd en dus gewaarborgd worden over o.a. loon, verlof, pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn er niet zo maar gekomen. Of afspraken over ontslag, werkloosheid en ga zo maar door. Als die
Cao-afspraken er niet waren dan hadden werknemers weinig handvatten om zich te beroepen op hun rechten. En die Cao‘s zijn tot stand gekomen door de vele en jarenlange moeizame onderhandelingen van de vakbonden en dus ook zeker mede door onze Vakbond ABW.
Cao‘s afsluiten én opkomen voor onze leden doen we al 75 jaar. Vanwege onze eigen koers niet altijd makkelijk, maar zo eigenzinnig als we zijn laten we onze stem horen. Ze noemen ons vaak ook het piccolo muziekinstrument in een orkest: klein maar met een behoorlijk geluid.

Het behartigen van de belangen van onze leden willen we nog héél lang blijven doen. Maar daar hebben we jullie, onze leden, hard voor nodig! Maar we hebben ook nieuwe leden hard nodig om de toekomst voor vakbonden veilig te stellen.
Hoe? Door bijvoorbeeld een lid te werven. Elk lid werft een lid en daar krijg je dan ook nog een VVV-cadeaubon van € 10,- voor. Als ieder lid nu echt een nieuw lid werft, dan zijn we plotsklaps dubbel zo groot en kunnen we jullie en onze toekomst op arbeidsvoorwaardelijk gebied
en op het inkomsten vlak nog beter veilig stellen c.q. nog beter verdedigen.

Op 25 september 2019 gaan we onze jubilarissen (25-, 40-, 50-, 60-, 70- en 75-jarigen) van 2018 en 2019 huldigen. Dat zijn er in totaal 325. Maar wat deze huldiging ook héél bijzonder maakt is dat we als Vakbond ABW zelf ook een jubileum vieren, namelijk ons 75-jarig
bestaan. Ik verheug me er op.
In de volgende editie van Vizier die medio oktober 2019 uitkomt gaan we uitvoeriger in op ons 75-jarig bestaan. Maar voor nu wilde ik het hierbij laten.

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Bron: Weblog voorzitter
Geplaatst op: 23-09-2019

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord