Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

uitnodiging bestuurs- en ledenvergadering d.d. 29 september a.s. 23-09-2021

Aan: het bestuur en de leden van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden
Geacht bestuur, Beste leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van bestuurs- en ledenvergadering op:
Datum: woensdag 29 september a.s.
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Bondskantoor

De agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA
1. Opening
./. * Ingezonden stuk van Wiel Wittenbernds, gaat hierbij.
2. Notulen bestuurs- en ledenvergadering d.d. 21 juli jl.,
./. Kenmerk: AKO/990004/21-07-2021, gaat hierbij
3. Voorbereidingstraject op de AV op maandag 11 oktober a.s.
a. Indienen voorstellen AV gereed op: maandag 9 augustus
b. Activiteitenverslag 2020/2021 gereed op: ,,
c. Actieprogramma 2021/2022 gereed op: ,,
d. Aanwijzen afgevaardigden gereed op: ,,
e. Voorbereidingsbijeenkomst afgevaardigden: woe 29 september .
4. Overige activiteiten
* Pensioenbijeenkomst begin november a.s.
5. Actuele ontwikkelingen
* Prinsjesdag op 21 september jl.
6. Nieuws uit het hoofdbestuur
7. Rondvraag en sluiting.

Na deze vergadering vindt de Voorbereidingsbijeenkomst van de AV plaats.
Alleen de afgevaardigden ontvangen de bescheiden hiervoor.
Indien u verhinderd bent, geef dit dan tijdig aan ondergetekende door.

Tot woensdag 29 september a.s.!

Met vriendelijke groet,

Indra Kandhai,
gespreksleider bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.


Bijlagen 2:
1. Notulen bestuurs- en ledenvergadering d.d. 21 juli 2021
2. Ingezonden stuk van Wiel Wittenbernds

Geplaatst op: 23-09-2021

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord