Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Glyfosaat 24-10-2023

Geachte leden,

Er is recentelijk veel te doen geweest rond het middel Glyfosaat (o.a. leesbaar bij de NOS).
Het betreft het landbouwgif dat feitelijk wereldwijd wordt toegepast ter bestrijding van onkruid.

De naam Glyfosaat wordt veelal in verband gebracht met de naam Roundup, maar in het middel Roundup dat u in de tuincentra aantreft, bevat andere pesticiden dan Glyfosaat.
Het gaat hierbij dus niet om hetzelfde middel. Glyfosaat is niet voor de particulier beschikbaar.
Op 15 december a.s. verloopt de vergunning voor het gebruik van Glyfosaat in de Europese Unie.
Wat betreft de verlenging van deze vergunning zou op 13 oktober jl. in Brussel een stemming plaatsvinden, deze werd echter recentelijk uitgesteld. Partij voor de Dieren en GroenLinks brachten een motie in tegen de hernieuwde goedkeuring van het middel Glyfosaat. Deze motie werd op 7 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen. Desondanks heeft minister Adema aangegeven zich van stemming te onthouden, totdat er een advies op tafel komt van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna het Ctgb). Feit is, dat het Ctgb eerder in 2019 oordeelde dat het gebruik van Glyfosaat voor mens en dier niet schadelijk is. Ctgb verhoogde daarbij zelfs de aanvaardbare opname door een lichaam van 0,3 mg naar 0,5 mg per kilo lichaamsgewicht.
Het is dus zeer de vraag met welk advies het Ctgb nu uiteindelijk zal komen …
Ik neem daarbij in ogenschouw dat het gebruik van Glyfosaat een miljarden industrie betreft.
Niet voor niets dat Bayer het bedrijf dat Glyfosaat produceerde (Monsanto) voor 66 miljard heeft overgenomen. De belangen zijn dus enorm. Even zo groot zal de lobby richting de Europese Commissie zijn …

Het middel Glyfosaat is al langer omstreden. Significante tegenstanders van het middel Glyfosaat zijn mevrouw S. Seneff (onderzoekster bij het Massachussets Institute of Technology) en dhr. R. Vermeulen (epidemioloog Universiteit Utrecht).

Laatst genoemde stelde eerder al dat boeren die met pesticiden werken tot 60% meer kans hebben op de ziekte van Parkinson.

In Frankrijk is de ziekte van Parkinson overigens erkend als beroepsziekte onder landbouwers die pesticiden gebruiken en ze kunnen op grond hiervan aansprak maken op een (ziekte) uitkering.
Binnen Nederland vragen de Parkinsonvereniging, de organisatie Natuur en Milieu als ook de FNV aandacht voor de onderschatte invloed van het middel Glyfosaat.

Glyfosaat is sinds de jaren 70 op de markt. Sinds die tijd signaleert mw. Seneff wereldwijd niet alleen een toename in het aantal gevallen van Parkinson, maar ook een significante toename wat betreft verminderde vruchtbaarheid, neurologische aandoeningen, kanker en autisme. Dit zou tot stand komen, doordat Glyfosaat in steeds toenemende mate in bodem, grondwater en ook de lucht voorkomt. Glyfosaat zou binnen het lichaam een negatieve werking hebben op de darmflora, waardoor de opname van mineralen zou stagneren, met als gevolg o.a. een verstoorde hormoonhuishouding. Noot: sinds 1993 wordt Glyfosaat aangetroffen in urine en moedermelk …

Ook advocaat Robert F. Kennedy Jr. is fel gekant tegen het gebruik van Glyfosaat en de nadelige gevolgen ervan. Daarnaast is hij sowieso tegenstander van de immense lobby en invloed van “het grote geld" zoals “Big Pharma", Big Tech en last but not least “Big Agriculture".
Een invloed die - helaas ook in mijn optiek - de wijsheid en redelijkheid vaker doet verdringen …

Laten we hopen dat bij de komende stemming binnen de EU de feiten en de wijsheid mogen zegevieren.

Tot zover met vriendelijke groet,

Jo De la Roij,
hoofdbestuurder.

Geplaatst op: 24-10-2023

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord