Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Dit wil ik met u delen... 28-05-2020

Nog geen twee maanden geleden schreef ik in mijn eerste weblog van 2020, o.a. het volgende: ‘Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Wat mogen we verwachten?
Welke krachten bepalen de richting van de tijd? Kunnen we überhaupt iets zinnigs zeggen over wat nog moet komen? De tijd zal het leren‘.
Never nooit had ik gedacht én verwacht dat die toekomst zo bepaald zou worden door een dodelijk virus, Corona genaamd en bestempeld als Covid-19, die leidde tot een pandemie met een weergaloze impact op de gezondheid van de mens én de wereldeconomie. Er wordt zelfs nu al vastgesteld door economen en financieel deskundigen dat de impact op de economie vele malen erger zal zijn dan de Kredietcrisis in 2008 en de Grote Depressie in de jaren dertig.

In Nederland dachten we eerst dat het wel zou meevallen dat corona-virus. ‘Ach Wuhan, de oorsprong van het virus, is toch zo ver van ons‘ dachten velen van ons. Dat we geen handen mochten schudden vonden velen ook overdreven, en dan hebben we het niet eens over het regelmatig goed je handen wassen, niezen en hoesten in je elle boog en 1,5 meter afstand houden.
Maar toen alle besmettingen leidden tot een domino effect met talrijke opnames in ziekenhuizen in Nederland en mogelijke tekorten op de IC‘s, werd de ernst hiervan steeds zichtbaarder. Dat het corona virus serious business is werd ineens met pijnlijke cijfers meer dan duidelijk.

Daar deze pandemie wereldwijd leidde tot héél veel besmettingen (4,02 miljoen besmettingen en 279.000 doden, waarvan in Nederland 42.627 besmettingen en 5.440 doden,(peildatum 10 mei 2020)werd in nagenoeg alle landen meteen opgeroepen tot een lockdown. De lockdown maatregelen verschilden per land.

Even dacht ik aan paralellen met de oorlog te meer omdat Nederland druk bezig was met de voorbereidingen van 75 jaar Bevrijding. Vergelijken kun je het uiteraard niet echt maar een ding staat wel vast, namelijk dat in beide situaties onzekerheid en veiligheidsrisico het dagelijkse bestaan overheerst(e) en ook nu we gedwongen thuis moeten blijven, ten tijde van oorlog door de bezetter en nu door een virus.
Goed, Nederland koos voor een intelligente lockdown, omdat de premier er van overtuigd is dat hij met de medewerking van de 17 miljoen inwoners van ons land, het Corona virus kan overwinnen.
Na het horen van deze persconferentie én de toonzetting van de premier was mij ineens duidelijk dat we als Vakbond ABW gelijk acties moesten ondernemen. Achterover leunen én kijken hoe het allemaal afloopt was geen optie en heeft geen enkele zin. Direct na de persconferentie stuurde ik na overleg met mijn DB-collega Indra Kandhai een mail naar alle collega‘s, dat er op maandag 16 maart een spoedoverleg zou plaatsvinden op kantoor met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. We bespraken hoe we onze belangenbehartiging voor de komende periode gingen inrichten, niet wetend ook hoe lang die zou gaan duren.
Wetend dat deze periode voor onze vakbond ook een van de drukste periodes van het jaar is, moesten we snel met een plan van aanpak komen. Zo waren we net 2 weken gestart met onze Belastingservice en stonden al meer dan duizend afspraken gepland. En daarnaast ook alle reeds geplande en nog te plannen reguliere individuele en collectieve afspraken die gewoon doorgaan. En dan zie je ook weer, dat je als team ook in tijden van een crisis als deze je met creatieve en snelle oplossingen kan komen. Het betekende onder meer dat tot nadere orde alle afspraken plaatsvinden hetzij telefonisch of via videobellen. Gelukkig lukt het met z‘n allen en elke dag weer sturen we steeds bij. Elke dag weer, want voor iedereen is het dealen met deze situatie.

De ervaringen tot nu toe zijn dat héél veel van onze leden in den beginne nerveus waren maar vinden het achteraf zo chique dat we hun belangen op deze manier blijven behartigen. Hoe dan ook; we vinden dat de service aan onze leden zowel op individueel als collectief niveau voorop staat en via deze manier kwalitatief gewaarborgd blijft.

Hoe lang we zo zullen moeten werken is moeilijk te voorspellen.
De routekaart van premier Rutte is een handvat.
Daar staat in wat wanneer open gaat. Rutte haalt Nederland van het slot, maar met de voet bij de rem. Afhankelijk van het niet optreden van een exponentiële groei van besmettingen mogen we steeds meer. Maar dit succes valt of staat met het gedrag van alle 17 miljoen Nederlanders en dan gaat het dan met name om het naleven van de RIVM –richtlijnen.
Per week wordt bekeken wat steeds kan en mag, maar voorspellen is en blijft moeilijk.
Een ding is nu al duidelijk dat alle evenementen tot 1 september a.s. geschrapt zijn.
Omdat het Corona virus nog niet onder controle is en het elk moment opnieuw kan oplaaien heeft het hoofdbestuur inmiddels besloten om dit jaar de AV niet te laten plaatsvinden. Dit betekent dan dat in het jaar 2021 een Algemene Vergadering zal plaatsvinden, zowel over het verslagjaar 2019 als dat van 2020.
We scharen ons ook achter de oproep van premier Rutte om niet alleen aan onze eigen bewegingsvrijheid te denken maar ook aan de gezondheid van allen in de samenleving. We voelen ons dan ook verplicht om de gezondheid van ons allen mede te helpen waarborgen.
In deze Vizier hebben we op de pagina‘s… een volledige Special gewijd aan het Corona Virus om jullie zo op de hoogte te blijven houden van belangrijke ontwikkelingen over het Corona Virus in relatie met ons werk.
Maar de ontwikkelingen gaan snel, dus bezoek onze website www.vakbondabw.nl ook regelmatig.

Trots ben ik om te zien hoe kernwaarden als solidariteit, zorgen voor elkaar en een subtiele verschuiving van de ik-samenleving naar de wij-samenleving spontaan ontstaan. Samen zijn we sterk(er)!
Content ben ik met het voorlopige optreden van het Kabinet om al die bedrijven die acuut in de problemen komen, tegemoet te komen met een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werknemers (NOW) waarbij de werkgelegenheid van miljoenen werknemers zo gewaarborgd blijft.
Vanuit deze plek ook een hartenkreet van mijn kant om bij een verlenging van de NOW-regeling ook het verbod om iemand te ontslaan inzake het behoud van zoveel mogelijk banen erin te houden. En, vergeet bij de NOW-regeling de grensarbeiders niet!
Hoopvol kijk ik uit naar de ontwikkeling van het vaccin, want alleen dan kunnen we enigszins terug naar ons normale bestaan.
Samen overwinnen we het en samen zijn we sterk(er)!


Jack Hurxkens,
voorzitter.

Bron: Weblog voorzitter
Geplaatst op: 28-05-2020

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord