Voor wie?

Onze vakbond is er voor iedereen, voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor alle denkbare beroepen en ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

WAAROM JUIST DE VAKBOND ABW?

Er zijn tenminste tien goede redenen om lid te worden van de Vakbond ABW.

1. CONSTRUCTIEF
De Vakbond ABW is een constructieve bond die altijd probeert de problemen van zijn leden op te lossen. Alleen het resultaat voor de leden telt.
Meningsverschillen en conflicten wil de Vakbond ABW zoveel mogelijk oplossen door constructief te onderhandelen vanuit een krachtige, duidelijke en onafhankelijke positie. Maar de Vakbond ABW is niet bang om conflicten uit te vechten en de bond zal niet schuwen in gepaste vorm acties te voeren.

2. LAGE CONTRIBUTIE
De contributie van de vakbond ABW behoort tot de laagste van het land. Dat komt omdat we geen enorme grote, dure kantoren hebben, geen hoge overheadkosten, geen winsten nastreven, maar gewoon de belangen van onze leden willen ebhartigen. Door de lage contributie is de bond betaalbaar voor eenieder en zo moet dat ook! Er zijn twee soorten contributies, te weten:

  • Contributie individueel lidmaatschap.
    Deze maandelijkse contributie is gebaseerd op leeftijdscategorieën. Het uitgangspunt hierbij is 13,00 EURO voor leden vanaf 23 jaar. Ben je 21 en 22 jaar, dan betaal je € 11,50, en ben je 20 jaar of jonger, den betaal je nog minder nl. € 9,- per maand. Ben je gepensioneerd (65-plus), dan betaal je ook het zeer voordelige contributiebedrag van € 9,- per maand.

  • Gezinscontributie.
    De gezinscontributie is de contributie per maand voor twee of meer personen ongeacht hun leeftijd (echtgenoten, partners, kinderen, broers, zussen), die gezamenlijk een huishouding voeren. De gezinscontributie is uiterst voordelig.In plaats dat ieder gezinslid met loon/uitkering een eigen individueel lidmaatschap bij de bond zou moeten hebben, bieden wij de betreffende gezinsleden de mogelijkheid om samen gebruik te maken van de financieel zeer gunstige gezinscontributie. Het uitgangspunt hierbij is 20 EURO voor twee leden van een gezin én ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering betaalt slechts € 7,75. Ook hebben we voor twee 65-plussers een zeer scherp gezinscontributiebedrag nl. € 15,- per maand

    Met de gezinscontributie profiteren al deze gezinsleden voor 100% van het totale servicepakket van de Vakbond ABW.

    Let op! Voor elk gezinslid dien je een apart aanmeldingsformulier in te vullen!

Opzegtermijn
Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk geschieden tegen de eerste van de opvolgende maand.

Lid worden
Via de rubriek 'Aanmelding' kun je je lid maken. Nadat je deze digitaal hebt ingevuld en verstuurd, zorgen we voor de afhandeling.

3. SPREEKUUR OP AFSPRAAK
Twee dagen per week, op dinsdag en donderdag, houdt de bond spreekuur en kunnen de leden op afspraak terecht bij een van de vakbondsbestuurders of de advocaten van de bond en samen zoeken ze met jou naar een oplossing. Wie op spreekuur wil komen moet dus eerst een afspraak maken: telefoon 045 - 571 99 55.

4. DESKUNDIGHEID
Professionele vakbondsbestuurders en advocaten zorgen samen met de kaderleden ervoor dat op het collectieve én individuele vlak jouw arbeidsvoorwaarden worden bewaakt en verbeterd. Enerzijds via het afsluiten van CAO‘s, anderzijds via de individuele belangenbehartiging. Met al jouw vragen kun je bij hen terecht!

5. SERVICE, SNELHEID EN SOLIDARITEIT
Ons motto is: Service, Snelheid en Solidariteit. Dat is karakteristiek voor onze dienstverlening aan elk lid dat om hulp of advies vraagt.
Service
Samen met jou werken wij aan oplossingen. Onze vakbondsbestuurders en kaderleden in de diverse bedrijfsledengroepen staan dagelijks paraat om al jouw vragen te beantwoorden.
Snelheid
Omdat je voor verschillende vragen niet naar verschillende loketten hoeft, kunnen wij snel op jouw vragen inspelen. Onze vakbondsbestuurders zijn een soort duizendpoten, van vele markten thuis en bereid zich keihard voor jou in te zetten.
Solidariteit
Opkomen voor de belangen van onze leden en samen met hen zoeken naar een oplossing kenmerkt onze manier van werken! Bij bedreigende ontwikkelingen in de bedrijven en afbraak in de sociale zekerheid, kiest de bond voor een collectieve aanpak, waarbij onderlinge solidariteit een van de uitgangspunten is. Waar nodig, zal de bond een gezamelijke aanpak in de vorm van acties niet uit de weg gaan.

6. JURIDISCHE LEDENSERVICE
Als lid van de Vakbond ABW kun je voor allerlei zaken advies bij de bond inwinnen. Dit advies is altijd gratis. Het procederen is meestal gratis. Alle kosten bij geschillen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingrecht komen altijd voor rekening van de bond m.u.v. de griffierechten voor leden die korter dan een half jaar lid zijn.

Bij alle andere zaken (echtscheidingen, aanrijdingen, overlast, huurovereenkomsten, etc.) is - zoals hierboven reeds eerder meegedeeld - het advies altijd gratis. Bij het procederen geldt voor een lid van de Vakbond ABW een aangepaste eigen bijdrage, die vaak al met een bewijs van onvermogen geheel of gedeeltelijk tot nihil wordt teruggebracht.

Mocht bij de aanmelding of binnen zes maanden blijken dat de aanmelding een direct verband zou kunnen hebben met een lopende kwestie, dan is de Vakbond ABW of Bronneberg advocaten gerechtigd om een instappremie/eigen bijdrage te heffen. Wil je volledige inzage in het juridische reglement, dan kun je dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

7. BONDSGROEPEN
Om het vakbondswerk zo goed mogelijk te kunnen verrichten, zijn de leden ingedeeld in bondsgroepen. Dit heeft als voordeel dat een lid niet van vakbond hoeft te veranderen als hij of zij van werk verandert, ontslagen wordt, opnieuw werk vindt, arbeidsongeschikt wordt, met pensioen gaat etc. De leden worden dan overgeplaatst naar de bondsgroep waar ze thuis horen.

8. MEDEZEGGENSCHAP
In veel Limburgse bedrijven zijn kaderleden van de Vakbond ABW actief in medezeggenschapsorganen. Zij weten dat zij te allen tijde om hulp, advies of ondersteuning kunnen vragen bij vakbondsbestuurders en de advocaten.

9. PUBLIC RELATIONS
De pers wordt regelmatig benaderd en geïnformeerd over het beleid en activiteiten van de Vakbond ABW en over onze visie op ontwikkelingen in de sociale zekerheid en bij bedrijfsontwikkelingen zoals reorganisaties, fusies, ontslagen, CAO-onderhandelingen en acties. Daar waar de belangen van de leden van de Vakbond ABW op het spel staan, laat de bond zijn stem duidelijk en krachtig horen.

10. VIZIER
Het vakblad van de Vakbond ABW heet Vizier en verschijnt tweemaandelijks. Alle leden krijgen Vizier gratis. Vizier is de boodschapper naar onze leden toe. Het informeert de leden over actuele ontwikkelingen in hun arbeidsvoorwaarden en over de sociale zekerheid. Ook geeft Vizier specifieke informatie over activiteiten/ontwikkelingen binnen de diverse bondsgroepen en bedrijfsledengroepen van de bond.

Het ABW-lidmaatschap is dus een volwaardig servicepakket voor al uw vakbondszaken. Daarnaast - en dat is echt uniek - heeft u ook een servicepakket dat zeker vergelijkbaar is met en soms zelf uitgebreider dan een rechtsbijstandsverzekering.

DUS: Word lid en heb voor een zeer lage prijs een volwaardig vakbondsservicepakket EN een uitgebreid rechtsbijstandsservicepakket.

Terug

Leden login

Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK