Wat doen wij?

Het belangrijkste doel van de Vakbond ABW is het OPKOMEN VOOR en BEHARTIGEN VAN de belangen van al zijn leden. Onder belangenbehartiging wordt onder meer verstaan:

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
De Vakbond ABW besteedt veel aandacht aan collectieve belangenbehartiging.

In zeer veel Limburgse bedrijven zijn ABW-kaderleden actief in medezeggenschapsorganen. En natuurlijk is de Vakbond ABW CAO-partner bij veel bedrijven, waar héél veel ABW-leden werken.

De collectieve belangenbehartiging komt ook tot uiting in bedrijfsledengroepen, kadervorming, overleg met werkgevers, reorganisaties, fusies, overnames, sociaal plannen, afvloeiingsregelingen, het voeren van acties en nog véél meer. In de collectieve belangenbehartiging heeft de bond een heel eigen aanpak. Als Vakbond ABW staan wij er middenin. Dicht bij de mensen, met de neus op de problemen.

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
Twee dagen per week, op dinsdag en donderdag, houdt de Vakbond ABW spreekuur en kunnen leden op afspraak terecht bij een van de vakbondsbestuurders of bij de advocaten met vragen over CAO- toepassing, ontslagzaken, loonvorderingen, sociale zekerheid, studiefinanciering, huurovereenkomsten, huursubsidie, aanrijdingen, pensioenzaken, belastingen, schadeclaims, faillissementen, echtscheidingen, leningen, contracten en nog véél meer zaken. De vakbondsbestuurders en de advocaten zoeken samen met jou naar de juiste oplossing. De juridische ondersteuning in het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging geschiedt in samenwerking met het advocatenkantoor Bronneberg advocaten te Geleen en Heerlen.

INFORMATIE EN SCHOLING
Leden krijgen regelmatig informatie over actuele ontwikkelingen in hun arbeidsvoorwaarden en over de sociale zekerheid middels het vakblad Vizier, de website en zonodig via aparte bulletins. Kaderleden kunnen gebruik maken van een scholingsprogramma. Hiermee streeft de bond naar vergroting en verbetering van de kwaliteit van zijn kaderleden.

MAATWERK
Maatwerk is de belangrijkste stelregel van de Vakbond ABW. Maatwerk in de collectieve belangenbehartiging leveren wij door de specifieke, financieel-economische situatie van de bedrijfstakken scherp in de gaten te houden en hierop in te spelen. Maatwerk leveren wij ook in de individuele dienstverlening. De problemen, wensen en behoeften van elk individueel lid staan bij ons centraal.

Terug
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK