Weblog hoofdbestuurders

Energietransitie - vervolg

Geachte leden,
In mijn blog van april 2019 ben ik ingegaan op windenergie. Met name ben ik ingegaan op het onderzoek dat in Duitsland heeft plaatsgevonden en de kanttekening die daarbij door de Duitse onderzoekers is geplaatst.

Om het even in uw geheugen terug te halen; naast windenergie is in Europa feitelijk altijd een gekoppeld vangnet nodig in de vorm van conventionele energiecentrales.
Er is simpelweg te weinig wind in Europa.
Enige tijd geleden las ik een artikel dat handelde over de prijs van windenergie. De inhoud hiervan zal ik onderstaand met u delen.
Windparken die in zee zijn gebouwd renderen beter wat betreft opbrengst, omdat het op zee simpelweg twee maal zo vaak en zo hard waait.
Vandaar dat deze technologie zich in sneltreinvaart aan het ontwikkelen is. Door de enorme productietoename nemen de kosten per windmolen in de loop van de tijd geleidelijk af (massaproductie). Shell denkt aldus parken op zee te kunnen aanleggen tegen een kilowattprijs van circa € 0,05 daar waar de prijs bij aanvang nog rond de € 0,17 lag. Daardoor kan de subsidie die door de overheid wordt verstrekt omlaag, zo stelt men.
De auteur van het artikel merkt terecht op (en ik onderschrijf dit) dat projecten in Nederland veelal veel duurder uitvallen dan dat deze vooraf zijn begroot. Wat dit aangaat zijn we dus al gewaarschuwd wat betreft de prijsontwikkeling! De prijs van windenergie ligt met circa € 0,05 nog altijd boven de marktprijs, die wordt geraamd op € 0,02 à € 0,03. Met een dergelijke prijs praten we dan enkel over de aanleg van de betreffende parken.

Maar helaas zijn we er dan nog niet. Er zijn nog diverse aanpalende zaken nodig die eveneens geld zullen gaan kosten.
Zo is er een uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk nodig dat ook nog “slim” moet worden gemaakt; er zal opslag van opgewekte energie moeten worden gecreëerd, voor de tijd dat het waait maar er geen vraag naar elektriciteit is; en niet te vergeten het eerder genoemde vangnet aan conventionele energiecentrales. Producenten en overheid zijn geneigd het kostenplaatje laag te houden, zoals dit ook is gebleken in onder andere Duitsland. In Duitsland behoort de prijs van elektriciteit tot een van de duurste van Europa (rond de € 0,30). Het feit dat de eerder genoemde aanpalende kosten niet tot de hierboven genoemde kosten per kilowatt worden gerekend, betekent niet dat wij deze als consument niet zullen gaan betalen.
In tegendeel, deze zullen zonder enige twijfel op de consument worden verhaald. Gekscherend zou u het enigszins kunnen vergelijken met de aankoop van een elektrische auto. U heeft de auto gekocht en betaald, waarna de verkoper u laat weten dat u ook nog een laadpaal voor de deur nodig heeft, dat deze door een erkend bedrijf zal moeten worden geïnstalleerd en dat daarvoor ook uw meterkast zal moeten worden aangepast door een erkend installateur. Allemaal kosten waar u waarschijnlijk in eerste instantie geen rekening mee heeft gehouden.

Tot zover met vriendelijke groet,

Jo De la Roij, hoofdbestuurder.(*bron: Elsevier weekblad)
« Terug
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK