Weblog voorzitter

Dit wil ik met u delen...

Beste leden,

Voor velen van u staat de zomervakantie voor de deur of is al in volle gang.
Wat een heerlijk gevoel toch om even uit de sleur van alledag te komen of al te zijn en af te schakelen. Geniet er van!Ook wij van de Vakbond ABW kijken uit naar onze vakantie daar we best 7 héél drukke maanden achter de rug hebben. Met als afronding én hoogtepunt onze tweejaarlijkse jubilarishuldiging op 21 juni jl. én onze jaarlijkse Algemene Vergadering op 3 juli jl.
In Vizier nummer 3 die in de eerste week van augustus a.s. uitkomt, kunt u meer hierover lezen.

Maar de tijd staat niet stil en dienen we ons te blijven focussen op ontwikkelingen die onze leden aangaan.
Zo lees ik in een recent onderzoek van de Volkskrant over ‘de beloning bij 114 toonaangevende bedrijven en instellingen’ dat de loonkloof tussen de top en werkvloer nog steeds groeit, ook al matigt de top. De topinkomens zijn in jaren niet zo bescheiden gestegen als in 2016, maar toch loopt de loonkloof met de werkvloer verder op. De hoogste bazen gingen er vorig jaar in doorsnee 2,8% op vooruit, het bedrag per werknemer steeg met 1,3%.
Ook nu blijkt weer dat werknemers achterblijven bij de loonontwikkelingen. Geen wonder dat drie gerenommeerde instanties (DNB, CPB en IMF) dan ook pleiten voor hogere lonen voor werknemers. Gelijke monniken, gelijke kappen, punt!!
Ook ben ik van oordeel dat er echt iets moet gebeuren om mensen met een zwaar beroep gezond hun pensioen te laten halen - maar eigenlijk geldt dat voor iedereen -, mede ook vanwege de gevolgen van de snel stijgende pensioenleeftijd.
Mijn zorgen worden bevestigd in alarmerende actuele berichten van het UWV en twee pensioenfondsen. Het blijkt namelijk dat het aantal ouderen dat in de jaren voor het pensioen moet leven van de WIA-uitkering – de opvolger van de WAO – dit jaar een bijzonder hoge vlucht neemt.
Het UWV zag in 2016 een toename van 12 % in de WIA. En recent merkte het pensioenfonds voor de metaal en techniek (PMT) een verdubbeling op van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten in twee jaar tijd sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar.
Ook bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn worden ouderen vaker (plus 20 %) arbeidsongeschikt verklaard.

En dan tenslotte ook weer héél actueel nog het volgende bericht dat ook weer tot een kloof leidt tussen rijke en arme mensen. Het blijkt dat alleen rijke mensen nog vroeg met pensioen kunnen, althans volgens het onderzoek van de heer Montizaan, projectleider bij het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht (ROA). Vooral lager opgeleiden moeten langer doorwerken, nu de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat.
De gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken, is in
tien jaar tijd gestegen van 61 naar 64,5 jaar. Daarbij valt op dat lager opgeleiden langer doorwerken dan hoogopgeleiden, omdat
hoger opgeleiden zich dat kunnen veroorloven.
Vroegpensioenen is een luxegoed aan het worden waar steeds vaker alleen vermogenden aanspraak op kunnen maken.
Laagopgeleiden gaan nu door tot iets na hun 65ste. Terwijl hoogopgeleiden gemiddeld al stoppen voordat ze 64 jaar worden.


Ik vind het verschil in de gemiddelde pen¬si¬oen¬leef¬tijd een punt van zorg, omdat er dus eigenlijk 2 pensioenleeftijden zijn ontstaan.

Wat ben én blijf ik dan ook bijzonder trots op het standpunt van onze Vakbond ABW die gemotiveerd vast wilde blijven houden aan een pensioenleeftijd van 65 jaar en niet wilde meegaan in de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Min of meer hebben wij als Vakbond ABW al deze vervelende bijkomstigheden al voorzien bij het begin van de invoering van het verhogen van de AOW-leeftijd.
We blijven ook in de toekomst voor jullie alert op ongewenste ontwikkelingen.


Jack Hurxkens,
voorzitter.
« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK