Weblog voorzitter

Dit wil ik met u delen....

Bij het schrijven van mijn weblog zijn we als Vakbond ABW na een drukke en succesvolle Hulp bij aangifte (Huba) campagne bezig met de organisatie van een informatiebijeenkomst over pensioen op 28 mei 2018.

Dit doen we omdat uit onderzoek blijkt dat Nederlanders bedroevend weinig weten van pensioen. In deze bijeenkomst hebben we een gerenommeerde actuaris, te weten de heer drs. Peter van Eekelen, gevraagd om vele belangrijke pensioenissues uitvoerig aan de orde te stellen. Ik als voorzitter van de Vakbond ABW vind het van groot belang dat pensioenbewustzijn nu aanwezig moet zijn en niet pas aan de orde moet komen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, want dan ben je veel te laat.
Alle leden van wie we een correct e-mailadres hebben, hebben reeds per mail een uitnodiging hiervoor ontvangen. Deze uitnodiging stond ook op onze website www.vakbondabw.nl
In de volgende Vizier zullen we meer hierover melden.
Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen op onze jaarlijkse Algemene Vergadering die op maandag 2 juli a.s. plaatsvindt. Dus bij deze ook een oproep aan onze leden die zich nog niet hebben aangemeld als afgevaardigde van de Bondsgroep waartoe ze behoren, om dit alsnog te doen. Dit geldt ook voor de kandidaatstelling voor een HB-zetel. Meer hierover leest u op pagina 3 van deze Vizier.

Wat ik verder met u wil delen is een tweetal zaken die ons als vakbond enorm aanspreekt.
Laat ik beginnen met het eerste, namelijk de uitkomst van een recent CBS onderzoek dat de werknemer anno 2017 weer durft te staken. Sinds het jaar 1989 werd niet zo vaak het werk neergelegd als in 2017 en hebben Nederlanders in dat jaar voor een stakingspiek gezorgd. Zo werd in 2017 32 keer gestaakt met als uitschieter de staking van de leerkrachten in het basisonderwijs. Wist u trouwens dat die vaker ontevreden over hun salaris blijken te zijn dan andere werknemers, binnen en buiten het onderwijs? Zo vindt de helft van de leerkrachten dat ze te weinig verdienen, in 2016 was dat nog een kwart.
De meeste stakingen afgelopen jaar werden uitgeroepen op initiatief van de vakbonden.
Hoewel de insteek van onze Vakbond ABW altijd is om via een dialoog zaken te doen realiseren we ons ook dat dit niet altijd lukt. Bij een op de vijf stakingen was alleen meer loon de inzet. Bij de rest van de werkonderbrekingen ging het om andere conflicten, die meestal te maken hadden met arbeidsomstandigheden.
Deze cijfers duiden dat de Nederlandse werknemers het niet meer pikken dat hun lonen en hun arbeidsvoorwaarden achterblijven, en terecht ook.
Reeds vaker door mij (en een aantal kopstukken van de DNB, SCP en IMF) geroepen dat, nu de economie aantrekt, de taart veel eerlijker verdeeld mag worden en met name ook onder de werknemers. De werknemers - die jaren lang hebben moeten afzien van looncompensaties - verdienen nu in deze tijd echt hogere loonsverhogingen. En als we dan begin maart 2018 lezen dat de bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING - een staatsbank die notabene door onze belastingcenten in stand is gehouden- zo makkelijk een loonsverhoging van 50 % krijgt, dan ben ik het volledig eens met de kritiek vanuit de politiek en de maatschappij, met – gelukkig - als gevolg dat die loonsverhoging teruggedraaid is.
Het is toch belachelijk dat de grote bedrijven weer ongelooflijke winsten maken, maar de lonen achterblijven en de werkdruk toeneemt. Mijns inziens niet te snappen. Het gevolg reuring op de werkvloer.
Nu het bedrijven economisch weer voor de wind gaat, eisen werknemers hun deel van de buit: een betere cao en meer loon, en terecht.

En last but not least, het tweede punt: internet bestaat 25 jaar.
Echt waar! Wat gaat de tijd snel voorbij hé?
Op 1 mei jl. is het namelijk precies 25 jaar geleden dat internetprovider XS4all het internet openstelde voor het grote publiek in Nederland. In die 25 jaar is er ook een hoop veranderd op het wereldwijde web. Providers, websites en bedrijven komen en gaan.
Er wordt gezegd dat internet de wereld tot een 'global village' maakt, en dat is helemaal waar.
We denken, doen, handelen, chatten, maken vrienden, ontvrienden etc. op internet.
Hoe het internet over de volgende 25 jaar eruit zal zien valt niet te zeggen, maar in ieder geval zal de komende jaren de snelheid van het internet alleen maar verder toenemen en zullen steeds meer apparaten in verbinding met elkaar komen te staan.
Onze taak en die van eenieder is om de veiligheid te bewaken en er voor te zorgen dat privacygegevens van mensen niet verkeerd gebruikt worden.
Geen wonder dat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook in werking treedt. U hebt er ongetwijfeld al veel over gehoord, of misschien ook niet.
Zo nee, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die in de hele Europese Unie (EU) geldt. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. 25 mei 2018 is de dag dat de AVG van toepassing wordt.
Voor onze leden en werknemers zijn we de puntjes op de “i” aan het zetten om onze organisatie AVG-proof te maken.

Jack Hurxkens,
voorzitter.


« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK