Weblog hoofdbestuurders

Het belang van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Veiligheid is iets dat we samen moeten realiseren. Het dragen van de correcte PBM’s
illustreert niet enkel onze ingesteldheid en ons veiligheidsgedrag dat conform is aan de
veiligheidscultuur. Het is ook een uitstraling.


PBM’s zijn onze laatste barrière om persoonlijke schade en dus letsels te
voorkomen of te verminderen. Dit houdt in dat het gevaar niet bij de bron en niet met
collectieve maatregelen kan worden voorkomen of beperkt.

PBM’s helpen ons om veilig en gezond te kunnen werken. Gehoorbescherming,
veiligheidsbril, helm of stootpet, beschermende kleding, individuele gasdetectie,
handschoenen, valbeveiliging, beschermen ons tegen de risico’s die veiligheid en
gezondheid kunnen bedreigen: o.a. lawaai, stof, vallende voorwerpen, mechanische invloeden,
chemische invloeden, elektriciteit en trillingen.

Naast uw eigen verantwoordelijkheid voor veilig werken, moet uw werkgever zorgen voor een
veilige en gezonde werkomgeving.


PBM’s worden ingezet als alle andere mogelijke maatregelen onvoldoende bescherming bieden.Dit zal moeten blijken uit een risicoanalyse die men heeft uitgevoerd voor de werkzaamheden.

Deze toont aan of er andere maatregelen mogelijk zijn dan het inzetten van PBM’s om risico
voor de gezondheid en veiligheid te beperken en vermijden.


Als het gaat om voorlichting met betrekking van PBM’s, is het van belang dat u op de hoogte
bent van de gevaren die aan de orde zijn, en u ook gebruik maakt van de aanwezige PBMs,
maar ook dat u de overige regels en preventiemaatregelen die beschreven staan in de
risicoanalyse of op de werkvergunning toepast bij het uitvoeren van de werkzaamheden.


PBM’s helpen ons te beschermen.

"gezond naar het werk en gezond naar huis'


De juiste professionele reflex; Bescherm jezelfPeter van der Sluijs,
hoofdbestuurder. 
« Terug
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK