Weblog hoofdbestuurders

De Ondernemingsraad

Bij elk bedrijf dat minimaal 50 werknemers heeft is een bedrijf verplicht een Ondernemingsraad (OR) in te stellen.
Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers kan men een PVT (personeelsvertegenwoordiging) instellen.
Dit is vrij vertaald wat er in de wetgeving is opgenomen over wanneer een bedrijf een OR moet instellen.Wat doet een OR?

De OR vertegenwoordigt het personeel van een bedrijf als het gaat over bijvoorbeeld reorganisaties, het veranderen van werktijden, het aanpassen van regels voor targets, dat er genoeg werkoverleg is, enz. Kortom alles wat er in de organisatie gebeurt dat betrekking heeft op de medewerkers.
De OR is er voor het personeel maar ook voor de organisatie. Samen met het management probeert de OR om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Hierbij zal ze een goede mengeling moeten zoeken tussen de wensen van het personeel en die van het management. Het gaat er niet zo zeer om, dat alles wat de medewerkers willen gedaan moet worden. Maar soms kan het niet anders dan dat er maatregelen vanuit het management geaccepteerd moeten worden.
Verder is het soms niet goed duidelijk wat er door de OR en door de Vakbonden geregeld moet worden. De OR heeft wel een toetsingsrecht v.w.b. de CAO. De OR moet beoordelen of het bedrijf de CAO naleeft en dit bewaken. Meestal zijn OR-leden ook lid van een vakbond waardoor ze korte lijnen hebben om dit aan te kaarten bij onrechtmatigheden.
In de CAO worden zoals de afkorting aangeeft centrale arbeidsoverkomsten geregeld. Dit zijn afspraken die voor een heel bedrijf (bijv. DSM CAO) of werkgebied gelden (bijv. de CAO metaal of hout).
Verder heeft de OR een adviesrecht en instemmingsrecht. Dit zijn twee van de voornaamste rechten welke de OR heeft. In de WOR (Wet op de Ondernemingsraad) staat precies omschreven wat deze rechten inhouden en wanneer er gebruik van gemaakt moet/kan worden.
Minimaal twee keer per jaar dienen de OR en het management met elkaar een vergadering te beleggen. Dit mag ook vaker gebeuren. Tijdens deze vergaderingen zal geprobeerd worden om alle zaken die in de onderneming spelen en invloed hebben op de continuïteit van het bedrijf, te bespreken met een voor beide partijen acceptabele uitkomst.
Als lid van de OR krijg je vaker inzicht in het wel en wee van een bedrijf en kan je sommige keuzes van de werkgever ook beter begrijpen en steunen. Tevens kun je deze dan ook beter uitleggen aan je achterban. Want tenslotte ben je gekozen door de achterban en ben je ook verplicht om de achterban van de juiste informatie en beweegredenen te voorzien waarom een keuze zo genomen is.

Heb je bij het lezen van deze blog meer interesse gekregen om ook eens van de partij te zijn bij de OR in je eigen bedrijf, neem dan contact op met de Vakbond ABW en vraag welke mogelijkheden er zijn om op de OR-verkiezingslijst van de Vakbond ABW te komen bij jouw bedrijf.


Jos Joosten,
Hoofdbestuurder.
« Terug
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK