Weblog hoofdbestuurders

Kansspelbelasting

Geachte leden,

Wanneer men aan de Belastingdienst denkt, dan denkt men veelal eerst aan inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Er zijn echter ook kleinere belastingmiddelen zoals erfbelasting (successie), overdrachtsbelasting maar ook kansspelbelasting. Met name over dit laatste middel wil ik u iets meer vertellen.

Grofweg kan wat betreft de kansspelbelasting de navolgende indeling worden gemaakt:
- Loterijen
- Gokautomaten
- Pokeren
- Kansspelen op afstand (via internet)
Doorgaans zult u in het normale verkeer veelal te doen hebben met de eerste twee categorieën. Binnen het kader van dit blog, ga ik enkel op deze verder in.
Vooraf is het wel belangrijk om te weten wanneer er nu sprake is van een kansspel. Simpel gezegd is sprake van een kansspel wanneer het winnen van een prijs afhankelijk is van het toeval. Dit houdt in de praktijk in dat de deelnemer geen of in ieder geval niet in die mate invloed op het spel kan uitoefenen dat daarmee een prijs kan worden gewonnen.
Loterijen:
Wie aan kansspelbelasting denkt, denkt al snel aan bijvoorbeeld de Postcode loterij. Over prijzen die hoger zijn dan € 449,- moet immers kansspelbelasting betaald worden (vanaf 1 januari 2018 is dit 30,1% / was 29%). Niet dat iemand dat leuk vindt, maar het is nu eenmaal een feit. Een misvatting is dat bij een prijs van de Staatsloterij geen kansspelbelasting “in het spel” is, echter deze is al door de staatsloterij ingehouden en afgedragen. Dit op basis van de brutering van de netto prijs. Stel u wint op uw lot een prijs van € 1.000,- dan is de Staatsloterij daarover € 430,62 kansspelbelasting verschuldigd (€ 1.000 / 0,699 x 30,1% = € 430,62). U ontvangt daarentegen niet de bruto prijs (€ 1.430,62) maar de netto prijs (€ 1.000,- de prijs van het lot). Bij een lot van de Postcode loterij zit dit anders. Wint u bij de postcodeloterij € 1.000, dan wordt hierover 30,1% kansspelbelasting zijnde
€ 301,- ingehouden en afgedragen. Uw netto prijs wordt dan dus € 699,-. Voor prijzen in de Lotto geldt feitelijk hetzelfde.
Prijzen die u wint in de vorm van natura, worden afgewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer (lees tweedehands waarde). In de praktijk betekent dit een afwaardering van de prijs tot 85% van de oorspronkelijke waarde. Dit wordt gedaan, omdat u wellicht in het maatschappelijke verkeer bij aankoop een andere versie of kleur gekozen zou hebben. Stel dat u een rode koelkast wint, dan is het maar de vraag of u deze daadwerkelijk gaat plaatsen. Wellicht verkoopt u deze. De tweedehands waarde zal dan minder zijn dan de nieuwwaarde. Vandaar dus deze afwaardering tot 85%. Over deze waarde (prijs boven € 449,-) betaalt u 30,1% kansspelbelasting (tenzij de organisator deze voor zijn rekening neemt via brutering).
Stel nu u wint bij de Postcodeloterij de straatprijs en daarnaast ook nog eens de auto? Hoe zit dat dan? Ik maak dit duidelijk aan de hand van een fictief voorbeeld.
Stel de straatprijs op € 12.500,-. Hierover betaalt u 30,1% kansspelbelasting zijnde € 3.762,-; uw prijs is dan enkel nog € 8.737,-. Stel de auto op een prijs van € 34.150,- x 85% = € 29.028,- (afgewaardeerd). Hierover betaalt u dan € 8.737,- (€ 29.028 x 30,1%).
U heeft al snel gezien dat in dit geval uw gehele straatprijs op is gegaan aan de kansspelbelasting. Ik ga u echter gerust stellen. De Postcodeloterij neemt in dit geval de te betalen kansspel belasting voor haar rekening ( gebruteerd: € 29.028,- / 0,699 x 30,1% = € 12.500,-).
Onder loterijen vallen ook prijsvragen. Prijsvragen vallen nagenoeg altijd onder de kansspelbelasting, wanneer de te winnen prijs meer dan € 449,- is (eventueel uitgezonderd prestaties met een wetenschappelijk -, kunstzinnig - dan wel algemeen maatschappelijk belang). Prijsvragen kenmerken zich door de aanwezigheid van een jury, die de inzendingen beoordeelt. Prijsvragen komen vaker voor bij promotionele kansspelen. Veelal kom je een promotioneel kansspel tegen bij winkelcentra, waarbij ter promotie van een of meerdere winkels dan bijvoorbeeld een scooter gewonnen kan worden. De organisator neemt dan meestal de kansspelbelasting voor zijn rekening.
Speelt u mee in de Duitse lotto, bedenk dan dat u over deze prijzen eveneens 30,1% verschuldigd bent (prijzen boven de € 449,-). De Duitse organisator betaalt in Duitsland weliswaar “Glückspielsteuer”, maar deze wordt berekend over de totale inleg. In Nederland wordt de kansspelbelasting berekend over de prijs. U weet ongetwijfeld dat de internationale belastingverdragen erop gericht zijn dat niet in twee landen soortgelijke belasting wordt betaald. Daarmee zou men geneigd zijn te denken dat er in Duitsland reeds belasting is betaald. Echter zoals hiervoor aangegeven, wordt in Duitsland niet over dezelfde grondslag geheven, namelijk niet over de prijs maar over de totale inleg. Als gevolg daarvan kan in Nederland kansspelbelasting worden geheven over de prijs, een andere grondslag dus (dit is overigens bekrachtigd door de rechter).
Gokautomaten: Wanneer u een prijs wint door te spelen op een gokautomaat, dan betaalt u hierover geen kansspelbelasting. De uitbater van de gokautomaat is namelijk kansspelbelasting verschuldigd over de spelopbrengst. Dit betekent simpelweg dat kansspelbelasting wordt betaald over de inworp minus de uitbetaalde bedragen. Gokautomaten komt u tegen in de horeca (café /chinees), in speelhallen (Supergame /Fair Play en dergelijke) en in Holland Casino. Overigens mogen per horecagelegenheid maximaal twee gokautomaten worden opgesteld. Voor speelhallen bestaat daarin geen beperking. Iets wat u misschien niet verwacht, maar het uitbetalingspercentage van gokautomaten ligt normaliter rond de 85%. Bedenk wel dat u daarmee nog niet direct een winnaar bent!
Voor uw informatie, binnen de branche van gokautomaten is aardig wat beroering geweest. Voorheen betaalden de houders van gokautomaten omzetbelasting over de omzet van hun automaten. In 2008 is daarin verandering gekomen. In plaats van de omzetbelasting werd de kansspelbelasting van toepassing, waarmee het tarief destijds veranderde van 19% naar 29%. Omdat de omzetbelasting niet meer van toepassing is, kan bijvoorbeeld de betaalde omzetbelasting bij aanschaf van een automaat ook niet meer worden teruggevorderd bij de Belastingdienst. Dit betekent per saldo minder winst voor deze branche.
Ik hoop dat ik u met het voorgaande een ietwat diepere kijk op de kansspelbelasting heb kunnen geven. Bedankt voor uw aandacht.

Jo De la Roij, hoofdbestuurder.
« Terug
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK